SÁCH SCAN - Kết cấu và tính toán ô tô (Trịnh Chí Thiện & Tô Đức Long & Nguyễn Văn Bang)


NỘI DUNG:

Chương I: Những vấn đề chung về ô tô
Chương II: Ly hợp
Chương III: Hộp số
Chương IV. Hộp phân phối (hộp số phụ)
Chương V. Truyền động các đăng
Chương VI. Cầu chủ động của ô tô
Chương VII. Khung xe và cầu điều khiển
Chương VIII. Hệ thống treo
Chương IX. Hệ thống lái
Chương X. Hệ thống phanh
...

Lưu ý:

Tài liệu này được hỗ trợ bởi Group "Free Load Tài Liệu" chỉ phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: