SÁCH - Kỹ thuật điều hòa không khí - TS.Lê Chí Hiệp


MỤC LỤC

Chương 1: Một số vấn đề chung về điều hòa không khí
Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa không khí
Chương 3: Không khí ấm

Chương 4: Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ấm
Chương 5: Tác nhân lạnh và môi trường
Chương 6: Máy lạnh trong hệ thống điều hòa không khí
Chương 7: Tính toán phụ tải lạnh
Chương 8: Quạt
Chương 9: Một số vấn đề cơ bản cho việc thiết kế ống dẫn không khí
Chương 10: Thiết kế ống dẫn không khí
Chương 11: Tính toán đường ống dẫn nước
Chương 12: Phân bố không khí trong không gian điều hòa
Chương 13: Thiết bị xử lí không khí ẩm
LINK DOWNLOADMỤC LỤC

Chương 1: Một số vấn đề chung về điều hòa không khí
Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa không khí
Chương 3: Không khí ấm

Chương 4: Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ấm
Chương 5: Tác nhân lạnh và môi trường
Chương 6: Máy lạnh trong hệ thống điều hòa không khí
Chương 7: Tính toán phụ tải lạnh
Chương 8: Quạt
Chương 9: Một số vấn đề cơ bản cho việc thiết kế ống dẫn không khí
Chương 10: Thiết kế ống dẫn không khí
Chương 11: Tính toán đường ống dẫn nước
Chương 12: Phân bố không khí trong không gian điều hòa
Chương 13: Thiết bị xử lí không khí ẩm
LINK DOWNLOAD


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: