Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí trong SGK ngữ văn 11 (bộ chuẩn)


Sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế vói những ảnh hưởng của xã hội tri thức và toàn càu hóa tạo ra những cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu càu mới đối với nền giáo dục. Vì vậy, đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà đang là một ttong những yêu càu cấp thiết của giáo dục Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế ở nước ta còn chưa phát triển nên yêu cầu đổi mới không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp truyền thống cũ mà bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế những nhược điểm của chúng. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động của ngưòi học. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.

Ngữ văn là một môn học có vị trí quan trọng.Tuy nhiên, do đặc trưng của môn học khiến cho các em HS khi học tập thường ngại học, chán học dẫn đến tình trạng không coi trọng và hứng thú với môn học này. Từ đó đặt ra một yêu cầu, muốn HS học tốt môn Ngữ văn thì GV cần phải đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp và hiệu quả để để kích thích tinh thần học tập cho các em, đưa các em đến với môn học một cách tự giác.

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử vấn đề 2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Bố cục khóa luận 4
NÔI DƯNG 5
Chương 1: cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ cơ SỞ THựC TIỄN CỦA 5
VIỆC SỬ DỤNG Sơ ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ
1.1. Tư duy và sự phát triển tư duy của con người 5
1.1.1. Giới thiệu chung về tư duy con người 5
1.1.2. Đặc điểm tư duy của HS THPT 8
1.2. Sơ đồ tư duy và ý nghĩa của việc sử dụng SĐTD trong quá 9
trình giáo dục
1.2.1. Giới thiệu chung về sơ đồ tư duy 9
1.2.2. Cẩu tạo và phân loại 11
1.2.3. Ỷ nghĩa của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình 14
giáo dục
1.3. Nhũng đặc trung CO' bản của PCNN báo chí 15
1.3.1. Giới thiệu chung về PCNN bảo chỉ 15
ỉ.3.2. Những đặc trưng cơ bản của PCNN báo chí 17
1.4. Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng SĐTD vào dạy học bài 19
Phong cách ngôn ngữ báo chí
1.4.1. Điều íra, thăm dò ỷ kiến GV 19
1.4.2. Điều tra, thăm dò ỷ kiến HS 21
Tiểu kết chương 1 22
Chương 2: DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BẢO 23
CHÍ TRONG SGK NGỮ VĂN 11 CÓ sử DỤNG sơ ĐỒ TƯ DUY
2.1. Mục đích của việc dạy bài Phong cách ngôn ngữ báo chí trong 23
SGKNgữ vãn 11
2.2. Các đơn vị kiến thức ừong bài Phong cách ngôn ngữ báo chí 24
trong SGK Ngữ văn 11 (bộ chuẩn)
2.3. Xác định những nội dung có thể sử dụng SĐTD trong bài Phong 29
cách ngôn ngữ báo chí
2.4. Cách thể hiện SĐTD trong quá trình dạy bài Phong cách ngôn 30
ngữ báo chí
2.5. Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học bài Phong cách 36
ngôn ngữ báo chí có sử dụng SĐTD
Tiểu kết chương 2 37
Chương 3: THựC NGHIỆM SƯ PHẠM 38
3.1. Mục đích yêu càu thực nghiệm 3 8
3.2. Đối tượng thực nghiệm 38
3.3. Kế hoạch thực nghiệm 3 8
3.4. Nội dung thực nghiệm 39
KẾT LUẬN 52
Tài liệu tham khảo 54

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Thu) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: