Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft System Center Operation Manger


Ngày nay, trong các môi trường mạng ngày càng phát triển về quy mô cũng như mức độ phức tạp, thì thách thức lớn nhất đối với các chuyên viên quản trị mạng, quản trị hệ thống là làm thế nào kiểm soát chặt chẽ hoạt động của hệ thống, dự báo trước các tình huống sự cố có thể xảy ra, cũng như đơn giản hóa các công việc hằng ngày mà một người quản trị phải thực hiện trên hệ thống. Hiểu được điều này, hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft đã đưa ra sản phẩm System Center Operations Manager 2007, nhẳm hỗ trợ tối đa các quản trị viên hệ thống giải quyết một cách triệt để thách thức trên.


Những tổ chức hiện đại lớn nhỏ  bất kỳ đều có một điểm chung: môi trường máy tính của họ không phải là đơn giản. Tất cả mọi thiết bị trên thế giới bao gồm phần cứng và phần mềm khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau liên kết lại với nhau theo những cách khác nhau. Quản lý giữa các hệ thống đa dạng, nhiều mặt hoạt động là không thể tránh khỏi phức tạp.                                                           

Mặc dù phức tạp, hai yêu cầu quản lý cơ bản là rõ ràng. Đầu tiên là sự cần thiết để giám sát các phần cứng và phần mềm trong môi trường, theo dõi của tất cả mọi thứ, từ các ứng dụng sẵn có để sử dụng đĩa. Các nhân viên hoạt động giữa các hoạt động môi trường phải có một hình ảnh rõ ràng và đầy đủ các trạng thái hiện tại của môi trường của họ. Yêu cầu thứ hai là khả năng đáp ứng thông minh các thông tin giám sát sản xuất. Bất cứ khi nào có thể, phản ứng này nên tránh những sự cố bằng cách giải quyết các vấn đề cơ bản trước khi một cái gì đó không thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhân viên hoạt động phải có các công cụ hiệu quả để sửa chữa hệ thống bị lỗi và các ứng dụng.
Mục tiêu của  Microsoft’s System Center Operations Manager 2007 là đáp ứng cả hai  yêu cầu.  Sự kế thừa từ  Microsoft Operations Manager (MOM) 2005, sản phẩm được tập trung vào quản lý môi trường Windows, bao gồm cả máy tính để bàn, máy chủ, và các phần mềm chạy trên chúng. Nó cũng có thể được sử dụng để quản lý hệ thống non-Windows và phần mềm, các thiết bị như thiết bị định tuyến và chuyển mạch, và nhiều hơn nữa. Phát hành vào đầu năm 2007, hoạt động quản lý nhằm mục đích cung cấp một giải pháp để theo dõi và quản lý một thế giới máy tính Windows theo định hướng.

NỘI DUNG:

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI TRONG GIAI ĐOẠN HƯỚNG NGHIỆP 7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER 8
I.System center. 8
II. Operations Management 9
III. System Center Operations Manager 9
CHƯƠNG II: TÌM HIỂU VỀ SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER 10
I. Mô Hình Hoạt Động 10
II. Management Servers And agents 12
1.Management Server 12
1.1  Root Management Servers 12
2. Management Groups 13
3. Agents 13
III. Một số công cụ quản lý 14
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH SCOM 16
I. Yêu cầu cài đặt SCOM 16
II. Chuẩn bị cho việc cài đặt SCOM 16
1.Mô hình 16
2. Chuẩn bị 17
3. Cài đặt SCOM 18
4. Cài đặt Operations Manager Agent 28
CHƯƠNG 4:  HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 32
I. NHỮNG PHẦN ĐÃ LÀM ĐƯỢC 32
II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: