Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm cho khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn ngãi giao, huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trước đây khi còn nằm trong cơ chế bao cấp nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Nhưng từ khi đất nước mở cửa, các ngành công nghiệp bắt dầu có sự chuyển dịch mạnh: các trang thiết bị máy móc hiện đại được nhập về, vốn đầu tư vào các ngành cũng được tăng lên đồng thời được tiếp cận các trình độ kỹ thuật tiên tiến của các nước phát triển chính những điều đó đã giúp cho ngành công nghiệp ngày càng phát triển và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đó, cũng tồn tại không ít những mặt trái cần quan tâm. Đó là sự phát sinh các chất thải độc hại khác nhau gây ra các tác động môi trường như biến đổi khí hậu, làm tăng nhiệt độ khí quyển, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người Do đó cần phải có các biện pháp về quản lí và kỹ thuật để đảm bảo cho các ngành công nghiệp phát triển, đồng thời cũng đảm bảo việc vệ sinh an toàn môi trường.

Ngành công nghiệp dệt nhuộm cũng không nằm ngoài xu hướng chung này. Ngành đã đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc, sử dụng nguyên liệu nhập từ các nước cho nên không chỉ tăng năng suất mà chất lượng sản phẩm cũng thay đổi đáng kể. Cho đến nay, ngành đã trở thành một ngành công nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nhưng bên cạnh đó, dệt nhuộm cũng là ngành gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất do lưu lượng nước thải lớn, chứa nhiều chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học, có chứa kim loại nặng, độ màu cao,
Trước tình hình đó việc thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu làng nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cần thiết nhằm đạt tới sự hài hoà lâu dài, bền vững giữa nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường một cách thiết thực nhất. Do đó đề tài “Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải ngành dệt nhuộm cho Khu làng nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh B Rịa Vũng Tu – cơng suất 5000m3/ngàyđêm” được hình thành.

NỘI DUNG:

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU LÀNG NGHỀ 4
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN NGÃI GIAO HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 4
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 4
1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TẠI KHU VỰC 5
1.2.1 Vị trí địa lý khu vực huyện Châu Đức 5
1.2.2 Vị trí địa lý khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp 5
1.2.3 Địa hình, địa mạo 5
1.2.4 Tài nguyên thiên nhiên 6
1.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC 9
1.3.1 Thực trạng phát triển kinh tế 9
1.3.2 Thực trạng xã hội 9
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM 12
2.1 TỔNG QUAN NGÀNH DỆT NHUỘM 12
2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG QUÁT CỦA NGÀNH DỆT NHUỘM 13
2.2.1 Các loại nguyên liệu của ngành dệt nhuộm 13
2.2.2 Sơ lược về thuốc nhuộm 14
2.2.3 Qui trình công nghệ sản xuất 15
2.2.4 Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất 16
2.3 KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 18
2.3.1 Phân tích khả năng gây ô nhiễm của nước thải ngành dệt nhuộm 18
2.3.2 Nồng độ ô nhiễm nước thải ngành dệt nhuộm ở nước ta và trên thế giới 22
2.3.3 Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiểm nước thải ngành dệt nhuộm 25
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGNH DỆT NHUỘM 27
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM HIỆN NAY 27
3.2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG HIỆN NAY 28
3.2.1 Xử lí nước thải bằng phương pháp cơ học 28
3.2.2 Xử lí nước thải bằng phương pháp hoá học 30
3.2.3 Xử lí nước thải bằng phương pháp hoá lí 32
3.2.4 Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học 34
3.2.5 Xử lí cặn nước thải 37
3.2.6 Khử trùng nước thải 40
3.3 MỘT SỐ CƠNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 40
3.3.1 Tình hình xử lí nước thải ở các nhà máy dệt nhuộm trong nước 40
3.3.2 Một số phương án xử lí nước thải dệt nhuộm trên thế giới 42
CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN, ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÙ HỢP VỚI KHU LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 44
4.1 TÍNH CHẤT, LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO 44
4.2 TIÊU CHUẨN XẢ THẢI 45
4.3 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 45
4.3.1 Phương án 1 46
4.3.2 Phương án 2 47
4.3.3 So sánh 2 phương án xử lý 48
4.3.4 Thuyết minh quy trình công nghệ lựa chọn 49
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 52
5.1 MỨC ĐỘ CẦN THIẾT XỬ LÝ VÀ CC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 52
5.1.1 Mức độ cần thiết xử lý 52
5.1.2 Các thông số tính toán 53
5.2 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 53
5.2.1 Bể thu gom 53
5.2.2 Lưới lọc tinh 55
5.2.3 Bể điều hòa 56
5.2.4 Bể keo tụ 62
5.2.5 Bể tạo bông 64
5.2.6 Bể lắng I 68
5.2.7 Bể Aerotank 74
5.2.8 Bể lắng II 84
5.2.9 Bể trộn 90
5.2.10 Bể lưu phản ứng 92
5.2.11 Bể lắng III 97
5.2.12 Bể chứa trung gian 102
5.2.13 Bể lọc áp lực 104
5.2.14 Bể tiếp xúc khử trùng 110
5.2.15 Bể nén bùn 112
5.2.16 Máy ép bùn 116
5.2.17 Tính toán hóa chất 117
CHƯƠNG 6:DỰ TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG XỬ LÝ 120
NƯỚC THẢI 120
6.1 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG 120
Dự toán chi phí dầu tư xây dựng được thể hiện trong Bảng 6.1. 120
6.2 DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ 120
Dự toán chi phí dầu tư thiết bị được thể hiện trong Bảng 6.2 121
v Tổng chi phí đầu tư 127
6.3 DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 127
6.3.1 Chi phí nhân công 127
6.3.2 Chi phí điện năng 128
6.3.3 Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng 129
6.3.4 Chi phí hoá chất 129
6.3.5 Chi phí khấu hao 130
6.3.6 Chi phí xử lý 1m3 nước thải 131
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 132

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: