Đặc điểm truyện ngắn nguyễn minh châu trước 1975


Nền văn học Việt Nam hiện đại đã được điểm nét son bằng chính cuộc đời và tác phẩm của những nhà văn chân chính, trong đó có nhà văn Nguyễn Minh Châu. Có lúc sáng tác của ông đã trở thành “một hiện tượng văn học”, thu hút sự quan tâm của dư luận. Văn chương của Nguyễn Minh Châu gắn bó chặt chẽ với những bước đi cơ bản của nền văn học dân tộc trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và những năm tháng sau chiến tranh.
Nguyễn Minh Châu là một nhà văn tài năng, luôn đi tìm cái đích của chân, thiện, mỹ, tìm tòi khám phá cho ra lẽ sống của nghiệp văn chương. Ông yêu cầu rất cao về thiên chức người nghệ sĩ, cốt lõi là phải có cái tâm. Ngay từ bắt đầu cầm bút tới lúc hấp hối trên giường bệnh, Nguyễn Minh Châu luôn có trách nhiệm đối với công việc của mình. Khi là nhà văn quân đội, ông rất nhạy cảm với yêu cầu của cuộc sống cách mạng và sau này, ông sớm nhận ra con đường tất yếu phải đi đến của một nền văn học và đã trở thành người lính dũng cảm, kiên trì đấu tranh cho sự nghiệp đổi mới văn học.



NÔIJ DUNG:

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: TRUYỆN NGẮN – KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM;
TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
1.1 Truyện ngắn
1.1.1 Khái niệm truyện ngắn
1.1.2 Đặc điểm thể loại truyện ngắn
1.1.3 Đặc điểm truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1954-1975
1.2 Tác giả và tác phẩm
1.2.1 Tác giả Nguyễn Minh Châu
1.2.1.1 Cuộc đời
1.2.1.2 Sự nghiệp sáng tác
1.2.2 Giới thiệu một số truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu trước 1975

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG TRUYỆN NGẮN
NGUYỄN MINH CHÂU TRƯỚC 1975
2.1 Hiện thực chiến tranh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu trước 1975
2.1.1 Những khó khăn gian khổ trong kháng chiến
2.1.2 Những mất mát, hy sinh trong cuộc chiến
2.1.3 Những thắng lợi của cuộc chiến tranh
2.2 Công cuộc xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc trong truyện ngắn Nguyễn Minh
Châu trước 1975
2.2.1 Những mặt tích cực của công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc
2.2.2 Một số tồn tại của công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc

2.3 Tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
trước 1975
2.3.1 Lòng căm thù giặc sâu sắc
2.3.2 Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước
2.3.3 Sẵn sàng là hậu phương vững chắc để phục vụ tiền tuyến

CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRUYỆN NGẮN
NGUYỄN MINH CHÂU TRƯỚC 1975
3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật
3.1.1 Miêu tả ngoại hình nhân vật
3.1.2 Nghệ thuật thể hiện tính cách nhân vật
3.1.2.1 Hành động nhân vật
3.1.2.2 Ngôn ngữ đối thoại

3.1.2.3 Ngôn ngữ độc thoại
3.2 Không gian và thời gian nghệ thuật
3.2.1 Không gian nghệ thuật
3.2.2 Thời gian nghệ thuật
3.3 Ngôn từ nghệ thuật
3.3.1 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ
3.3.2 Nghệ thuật sử dụng cấu trúc ngữ pháp
3.3.3 Nghệ thuật sử dụng các biện pháp tu từ
3.4 Giọng điệu nghệ thuật

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Linhh Tâmm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: