BÀI TẬP DÀI 3 - MÔ HÌNH HÓA HỆ HÀNG ĐỢI


1. Tên và nội dung đề bài ( bài số 10 , nhóm 9)

Các chi tiết được đưa đến máy gia công tuân theo luật phân bố đều trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút . Thơì gian gia công một chi tiết là 3 phút . Có p%=0,2 chi tiết gia công phải quay trở về gia công lại.
a) Hãy mô hình hoá ngân hàng nói trên trong khoảng thời gian 4 giờ. Xác định số chi tiết được gia công? Số chi tiết phải gia công lại?
b) Hãy mô hình hoá hệ thống gia công nói trên đến khi gia công được 100 chi tiết.

2. Giới thiệu phần mềm SIGMA

SIGMA for Window là một phương pháp tiếp cận mới để mô phỏng, mô hình hoá và phân tích các sự kiện gián đoạn. Đây là phần mềm mô phỏng độc đáo và tương đối mạnh. Đặc điểm nổi bật nhất của phần mềm SIGMA for Window là các mô hình có thể tạo ra, làm cho phong phú và cải tiến trong khi chúng đang chạy. Sự kiện có thể được thêm vào hoặc thậm chí bỏ đi trong khi chạy mô phỏng. Lôgic có thể thay đổi và lỗi có thể chỉnh sửa mà không cần dừng chạy mô phỏng có thể được phát triển và kiểm tra từng khoảng thời gian và có thể sử dụng các ngôn thông dụng.
Khả năng phản ứng linh hoạt là sự khác biệt cơ bản của SIGMA hơn hẳn các phần mềm mô phỏng khác. Tính linh hoạt sinh động sống động không được tạo ra từ mô hình mô phỏng bằng cách thông thường là thêm vào phần mềm mà trong SIGMA tính linh hoạt và mô hình mô phỏng là đồng nhất.
Ngoài điều kiện cho mô hình đồ hoạ, cho phân tích và sống động SIGMA cũng bao gồm các công cụ kiểm tra dữ liệu đồ hoạ và cho phép hình ảnh, đồ thị và dữ liệu có thể được dán vào các bộ nhớ đệm và được xử lý. Để đạt được sự thay đổi tốc độ và cho mọi người dễ hiểu, SIGMA có thể dịch ra một ngôn ngữ khác ví dụ: C, Pascal, Fortran… thậm chí sẽ được mô tả bản thân quá trình hoạt động của nó bằng tiếng Anh.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: