BÀI TẬP LỚN - Ứng dụng PLC S7 200 đo, điều khiển và cảnh báo nhiệt độ trong lò


Hiện nay các công ty xí nghiệp ở Việt Nam đang tiến hành lắp đặt và cải tạo mới, mạnh dạn đưa vào các thiết bị, công nghệ tiên tiến, bên cạnh đó còn nhiều nhà máy, xí nghiệp có ứng dụng công nghệ nhưng chưa đồng bộ còn thủ công. Do đó việc điều khiển còn hạn chế nên sản phẩm làm ra chưa dược như mong muốn.
Bên cạnh đó vấn đề tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng công nghệ cũng là vấn đề cần quan tâm khi nước ta hiện any đang thiếu điện và các nhà máy xí nghiệp cần áp dụng thiết bi và công nghệ vào qua trình điều khiển để giảm được lượng tiêu thụ điện và giảm được chi phí sản xuất
Hiểu được tầm quan trọng của việc đó nên nhóm tôi đã chon đề tài:”Ứng dụng PLC S7 200 đo, điều khiển và cảnh báo nhiệt độ trong lò với giải đo [ 0 – 1200 ]°C “


NỘI DUNG:

Chương 1 cơ sở lý thuyết 2
1.1Mục đích 2
1.2Phương pháp đo 2
1.2.1 Phương pháp đo tiếp xúc 2
1.2.2 Phương pháp đo không tiếp xúc 4
1.3Tìm hiểu về PLC ( loại S7 200 ) 5
1.3.1Khái quát về PLC S7 200 5
1.3.2Các module, đối tượng mở rộng 22
Chương 2 Thiết kế hệ thống 28
2.1 Lựa chọn thiết bị
2.2 Xây dựng sơ đồ khối
2.3 Xây dưng thuật toán
2.4 Xây dựng phần mềm
Chương 3 kết quả đề tài
3.1 Kết quả nghiên cứu lý thuyết
3.2 Kết quả thực nghiệm

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: