BÁO CÁO THỰC TẬP - ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ QUÝ IV2018


Thực tập tốt nghiệp là một nội dung rất quan trọng trong chương trình đào tạo của trường Đại Học tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội cũng như ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Thông qua đợt thực tập giúp sinh viên chúng em làm quen với môi trường làm việc tập thể, công việc thực tế, đặc biệt là áp dụng các lí thuyết đã học vào thực tế. Qua đó sẽ biết cách áp dụng những kiến thức mà mình tích lũy trong nhà trường nhằm tiếp cận với công việc chuyên môn một cách có hiệu quả.
Là sinh viên thực tập tại Chi Cục Bảo Vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cùng với những kiến thức đã được các thầy cô trang bị tại Khoa Môi Trường - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, đồng thời được ban lãnh đạo Trung tâm đưa đến các phòng ban và đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh, chị tại Trung tâm cũng như ngoài thực địa, chúng em đã thu thập được nhiều thông tin, kiến thức bổ ích cho để hoàn thành bản báo cáo này. Chi Cục Bảo vệ Môi Trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ. Trong thời gian thực tập tại Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường tỉnh Phú Thọ, được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, sự giúp đỡ của các phòng ban, cùng sự tận tình của cán bộ hướng dẫn và sự nỗ lực tham gia vào khảo sát, phân tích thực tế, em đã tìm hiểu: “Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí trên thành phố Viêt Trì, tỉnh Phú Thọ quý IV/2018” và viết báo cáo thực tập tổng quan này. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức còn hạn chế cũng như lĩnh vực hoạt động của Trung tâm khá lớn nên còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu, chúng em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung nhận xét của thầy cô để có thể đạt kết quả tốt hơn, giúp chúng em tiếp cận mối liên hệ thực tế với lí thuyết, phục vụ cho công việc sau này.


NỘI DUNG:

LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG iv
DANH MỤC HÌNH v
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 2
1.1. Thông tin chung về cơ sở thực tập 2
1.2. Lịch sử hình thành 2
1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 2
1.3.1. Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ 2
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chi Cục bảo vệ Môi Trường             Phú Thọ 5
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1
2.1. Đối tượng và phạm vi thực hiện chuyên đề thực tập 1
2.2. Phương pháp thực hiện 1
2.3. Mục tiêu và nội dung chuyên đề 1
2.4. Kết quả chuyên đề 1
2.4.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 1
2.4.2. Kết quả thực hiện dự án quý IV 2018 7
2.4.3. Đánh Giá Hiện Trường Môi Trường Không Khí Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 3
2.5. Bài học cho bản thân sau quá trình thực tập 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7
TÀI LIỆU THAM KHẢO 8
PHỤ LỤC 9

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lưu Mạnh Hùng) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: