BÁO CÁO - VIẾT MỘT PHẦN MỀM TẠO TOPOLOGY MẠNG VIỄN THÔNG THEO THUẬT TOÁN MENTOR


Ngay từ ngày xa xưa, những người tiền sử đã biết dùng khói để báo hiệu, những người thổ dân ở những hòn đảo xa xôi dùng các cột khói liên lạc, báo hiệu và truyền tin. Nhưng “viễn thông” được chính thức sử dụng khi con người phát minh ra điện báo và điện thoại. Công nghệ viễn thông từ đó ngày càng phát triển nhanh chóng và vượt bậc, ứng dụng trong mọi lĩnh vực. Trên quy mô xã hội, viễn thông đã làm nên một hệ thần kinh thông minh nhạy bén trên trái đất, làm thay đổi bộ mặt, tính cách của từng quốc gia và tự trong nó hình thành lên một mạng lưới liên kết mỗi người của mỗi quốc gia trên trái đất.

Sự hội tụ công nghệ trong lĩnh vực viễn thông cùng sự phát triển tăng trưởng mạnh của kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng cũng như truyền dữ liệu của con người cũng tăng lên theo hàm số mũ và ngày càng trở nên phức tạp, có khuynh hướng kỹ thuật cao với chất lượng cao. Vì vậy, việc tổ chức một mạng viễn thông đáp ứng được nhu cầu ấy và phát triển tổ chức mạng lưới này thành một thành phần cơ bản quan trọng của xã hội thông tin hóa cao trong tương lai nữa là không hề đơn giản, nó đóng một vai trò rất quan trọng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: