Cẩm nang lái xe


Nội Dung

Giới Thiệu……………………………………………………………. 4

Tiến Trình Thi Lấy Bằng Lái…………………………………….… 5

Các Loại Giấy Phép và Bằng Lái……………………………..… 10

Dịch Vụ Khác…………………………………………………….… 14

Những Điều Quan Trọng Cần Biết…………………………...… 16

Thông Tin cho Tài Xế……………………………………….….… 18

Quy Tắc Lái Xe…………………………………………………..… 57

Quy Tắc Đậu Xe…………………………………………………… 61

Luật Đi Đường…………………………………………………..… 65

Các Hiệu Lệnh, Bảng Báo và Dấu Hiệu……………………..… 72

Nhận Biết Bảng Báo theo Màu Sắc và Hình Dáng…………... 76

Các Bảng Báo Điều Quy……………………………………….… 81

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: