EBOOK - Structure Determination of Organic Compounds Tables of Spectral Data - E. Pretsch & P. Bühlmann & C. Affolter


EBOOK - Xác định cấu trúc của các hợp chất hữu cơ Bảng dữ liệu quang phổ - E. Pretsch & P. ​​Bühlmann & C. Affolter

Cuốn sách bắt đầu với các bảng tương quan cho H và C NMR, IR, UV và MS. Các phần phổ khối bao gồm các mảnh phổ biến, khối lượng tuyệt đối, đồng vị và mô hình đồng vị của tất cả các nguyên tố tự nhiên và tổ hợp halogen. Phần tiếp theo chứa các kết hợp. Phần tiếp theo chứa các bảng kết hợp, dựa trên nhóm chức năng, liệt kê các giá trị phổ đặc trưng cho từng phương pháp phổ, với các nhận xét hữu ích. Phần này sẽ là một giới thiệu rất có giá trị cho sinh viên bắt đầu. R. Gary Amiet, Khoa Appl. Hóa học, Đại học RMIT Hóa học tại Úc, Tạp chí của Viện Hóa học Hoàng gia Úc, 2001, Tập. 68, Số 5, tr. 36

Cuốn sách này được thiết kế như một cuốn sách giáo khoa ngắn và một hướng dẫn thực hành để diễn giải dữ liệu quang phổ thực nghiệm và làm sáng tỏ cấu trúc hóa học của hợp chất đằng sau nó. Đây là lần xuất bản thứ ba và được sửa đổi hoàn toàn của cuốn sách có phiên bản trước đó rất thành công. Phiên bản mới tuân theo các khái niệm cơ bản giống như các phiên bản trước đó, trong đó nó cung cấp một bộ dữ liệu tham chiếu đại diện cho việc giải thích các phổ C NMR, H NMR, IR, khối lượng và UV / Vis. Lượng dữ liệu tham chiếu đã được nhân đôi (đặc biệt đối với MS và IR) và thứ tự và lựa chọn dữ liệu cho các phương pháp phổ khác nhau hiện được sắp xếp nghiêm ngặt theo cùng một cách. Cuốn sách nên được coi là một bổ sung cho sách giáo khoa và các từ tham khảo liên quan đến các kỹ thuật quang phổ cụ thể tạo ra dữ liệu có trong cuốn sách. Việc sử dụng cuốn sách để giải thích quang phổ chỉ đòi hỏi kiến ​​thức về các nguyên tắc cơ bản của các kỹ thuật, nhưng nội dung được cấu trúc theo cách nó sẽ phục vụ như một cuốn sách tham khảo cho các chuyên gia. LabPlus International (Bỉ), 2001, Tập. 15, Số 1


Tập này tiếp tục một loạt các tập hợp dữ liệu phổ và quy tắc thực nghiệm lâu dài để tính toán các tham số phổ. Chúng chưa bao giờ được sắp xếp theo kiểu sách giáo khoa cổ điển nhưng bị hạn chế cung cấp phần thân dữ liệu để so sánh với các giá trị thực nghiệm. Mặc dù nhiều năm đã được thực hiện để phát triển các kỹ thuật thử nghiệm tránh đầu vào của dữ liệu thực nghiệm, các hệ thống dữ liệu như sách của Pretsch vẫn có tầm quan trọng lớn. Họ thường cho phép giải pháp vấn đề mà không cần kỹ thuật tinh vi, kiến ​​thức chuyên ngành và thời gian quang phổ kế bổ sung ngoài các phép đo thông thường. Thực tế tất cả các giáo viên trong quang phổ học và vô số học sinh biết những cuốn sách này và làm việc liên tục với chúng. Tập hiện tại, hiện được tác giả bởi E. Pretsch, P. Bühlmann và C. Affolter, là phần mới nhất trong loạt bài này và đã được cập nhật và mở rộng rất nhiều. Kích thước có mor hoặc ít hơn gấp đôi nhưng việc sắp xếp dữ liệu đã được giữ lại theo các phương pháp phổ (C và H NMR, IR, MS, UV / Vis; Chương 4-8) để những người đọc quen thuộc với các phiên bản trước sẽ tìm thấy ngay lập tức truy cập. Helmut Duddeck, Inst. của Org. Hóa học, cộng hưởng từ Hannover / Đức trong hóa học, 2002, Vol. 40, Số 3, tr. 247

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: