GIÁO TRÌNH - Phân tích thực phẩm (Trần Thị Thanh Mẫn Cb)


Hiện nay công nghiệp thực phẩm ở nước ta đang phát triển với tốc độ nhanh. Xã hội càng phát triển, nhu cầu của con người đòi hỏi chất lượng thực phẩm ngày càng cao. Để đáp ứng  yêu  cầu  này,  ngành công nghiệp thực phẩm cần phải chú trọng đến công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng của thực phẩm.
Việc kiểm tra chính xác chất  lượng của nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm sẽ giúp ở cơ sở sản xuất đánh giá đúng đắn kết quả công việc của mình, điều khiển sản xuất theo hướng đã định, phát hiện những thiếu sót về sử dụng guyên liệu, qui trình, thao tác, tìm ra nguyên nhân không đảm bảo phẩm chất để điều chỉnh kịp thời. Thông qua việc kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm để phân cấp chất lượng của chúng, trên cơ sở đó, tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả thu hồi sản phẩm nghĩa là nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để góp phần vào công tác giảng dạy của nhà trường, các giảng viên tổ Phân tích -Kiểm nghiệm biên soạn giáo trình “Phân tích thực phẩm” làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, và cũng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, các cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật trong các nhà máy cũng như các cơ quan quản lý có liên quan đến ngành Công nghệ thực phẩm thuộc lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm.

Giáo trình Phân tích thực phẩm gồm ba phần:

Phần I. Lấy mẫu và xử lý kết quả phân tích
Phần II.  Phân tích cơ sở
Phần III. Phân tích chất lượng một số sản phẩm thực phẩm
Tham gia biên soạn giáo trình này gồm:
Chủ biên: Th.s. Trần Thị Thanh Mẫn
Chương 1, 2, 4 (mục 6),5 ,10: Th.s. Trần Thị Minh Hương
Chương 3, 4 (mục 1÷5):  Th.s. Hồ Thị Tuyết Mai
Chương 5, 6, 9: Th.s. Hoàng Minh Thục Quyên
Chương 7, 8 ,11, 12: Th.s. Trần Thị Thanh Mẫn

Trên cơ sở các kiến thức  lý thuyết và thực hành sẽ giúp các kiểm nghiệm viên nắm vững những kiến thức cơ bản để vận dụng phân tích và đánh giá chất lượng của các mặt hàng thực phẩm.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Dangchung Nguyen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: