Nghiên cứu kết cấu, lập quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng hộp số tự động U660E trên xe Toyota Camry 2007


Hiện nay các phương tiện giao thông vận tải là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người.
Cũng như các sản phẩm của nền công nghiệp hiện nay, Ôtô được tích hợp các hệ thống tự động lên các dòng xe đã và đang sản suất với chiều hướng ngày càng tăng.
 Hộp số tự động sử dụng trong hệ thống truyền lực của xe là một trong số những hệ thống được khách hàng quan tâm hiện nay khi mua Ôtô, vì những tiện ích mà nó mang lại khi sử dụng. Việc nghiên cứu hộp số tự động sẽ giúp chúng ta nắm bắt những kiến thức cơ bản để nâng cao hiệu quả khi sử dụng, khai thác, sửa chữa và cải tiến chúng. Ngoài ra nó còn góp phần xây dựng các nguồn tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu trong quá trình học tập và công tác.  Xuất phát từ những lí do trên, cũng như được sự nhất trí của Nhà trường, Khoa công nghệ kỹ thuật ô tô, em đi sâu tìm hiểu về hộp số tự động trên xe ô tô với đề tài:
" Nghiên cứu kết cấu,  lập quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng  hộp số tự động U660E trên xe Toyota Camry 2007"

2. Mục đích của đề tài

Trang bị thêm kiến thức về chuyên môn, hiểu được quy trình tháo lắp, kiểm tra, chẩn đoán của hộp số tự động U660E trên xe TOYOTA CAMRY 2007 nói riêng và hộp số tự động trên ô tô nói chung.

3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu là những tài liệu về xe TOYOTA và trong đó đi sâu về dòng xe Toyota CAMRY 2007.
Phương pháp nghiên cứu: Thu thập và chọn lọc thông tin từ internet, tài liệu chuyên môn, tham khảo thông tin của những nghiên cứu trước và ý kiến của giáo viên hướng dẫn và từ thực tế.

4. Kết cấu của đề tài

" Nghiên cứu kết cấu,  lập quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng  hộp số tự động U660E trên xe Toyota Camry 2007"
Nội dung chính gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về hộp số tự động trên xe Toyota
Chương 2: Kết cấu, nguyên lý làm việc và quy trình tháo lắp hộp số tự động U660E trên xe Toyota Camry.
Chương 3: Quy trình kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự động U660E trên xe Toyota Camry.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: