ĐỒ ÁN - Mô phỏng hệ chỉnh lưu thyristorđộng cơ 1 chiều


Trong công cuộc đổi mới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước hiện nay, vấn đề áp dụng khoa hoạ kỳ thuật vào các quy trình sản suất là vấn đề cấp bách hàng đầu. Cùng với sự phát của một số nghành như điện tử, công nghệ thông tin, nghành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá đã phát triển vược bậc. Tự động hoá các quy trình sản suất đang được phổ biến, có thể thay sức lao động con người, đem lại năng suất cao chất lượng sản phẩm tốt.

Hiện nay, các hệ thống dây chuyền tự động trong các nhà máy, xí nghiệp được sử dụng rất rộng rãi, vận hành có độ tin cậy cao. Vấn đề quan trọng trong các dây chuyền sản suất là điều khiển điều chỉnh tốc độ động cơ hay đảo chiều quay động cơ đe nâng cao năng suất.
Với hệ truyền động điện một chiều được ứng dụng nhiều trong các yêu cầu điều chỉnh cao, cùng với sự phát triên không ngừng của kỹ thuật điện tử và kỹ thuật vi điện tử. Hệ truyền động một chiều điều chỉnh đồng thời điện áp phần ứng động cơ và từ thông đã trở thành giải pháp tốt cho các hệ thống có yêu cầu chất lượng cao.
Ở nước ta hiện nay một số dây chuyền nhập ngoại, với một số lý do khách quan cho nên một số thiết bị khi có vấn đề sự cố phải nhờ đến chuyên gia nước ngoài. Về việc thay thế và điều khiển từng bước để hội nhập cùng với sự phát triển chung của khoa học kỳ thuật.

NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP……………………………………………………………………………1
1.1 Tổng quan về động cơ 1 chiều…………………………………………….1
1.1.1 Cấu tạo……………………………………………………………1
1.1.2 Các thông số định mức…………………………………………...4
1.1.3 Nguyên lí làm việc của động cơ điện một chiều…………………4
1.2 Phương trình đặc tính cơ và phương trình đặc tính cơ điện của động cơ điện một chiều kích từ độc lập……………………………………………………..5 
1.3  Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập ……………………………………………………………………………..9
1.3.1 Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập bằng cách thay đổi điện trở phụ Rf   …………………………………………..9
1.3.2 Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập bằng cách thay đổi từ thông kích từ của động cơ…………………………….11
1.3.3 Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng của động cơ……………………………………………12
1.4 Các đặc tính khi hãm……………………………………………………..13
1.4.1 Hãm tái sinh……………………………………………………..13
1.4.2 Hãm ngược………………………………………………………15
1.4.3 Hãm động năng………………………………………………….17
1.5 Các đặc tính cơ khi đảo chiều quay động cơ 1 chiều kích từ độc lập……18
1.6 Các chỉ tiêu chất lượng…………………………………………………..19
1.6.1 Phạm vi điều chỉnh D……………………………………………19
1.6.2 Độ trơn điều chỉnh………………………………………………19
1.6.3 Sai số tốc độ…………………………………………………….20
1.6.4 Mức độ phù hợp giữ đặc tính tải cho phép và đặc tính cơ ……..20
1.6.5 Hướng điều chỉnh……………………………………………….20
1.6.6 Miền tải điều chỉnh có hiệu quả…………………………………20
1.6.7 Khả năng tự động hóa…………………………………………..20
1.6.8 Chỉ tiêu kinh tế ………………………………………………….21
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ BỘ CHỈNH LƯU BA PHA THYRISTOR VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN………………………………………………………..22
2.1 Hệ chỉnh lưu thyristor-động cơ…………………………………………..22
2.1.1 Giới thiệu thyristor ……………………………………………..22
2.1.2 Hệ chỉnh lưu thyristor-động cơ …………………………………23
2.1.3 Nguyên lí điều chỉnh điện áp phần ứng …………………………24
2.1.4 Phương pháp điều chỉnh cấp cho mạch kích từ động cơ………..27
2.2 Tổng quan vể bộ chỉnh lưu cầu 3 pha không đảo chiều………………….28
2.2.1 Nguyên lí làm việc hệ chỉnh lưu…………………………………28
2.2.2 Hiện tượng trùng dẫn…………………………………………….30
2.2.3 Nghịch lưu phụ thuộc…………………………………………….31
2.3 Tổng quan về chỉnh lưu cầu 3 pha có đảo chiều………………………….33
2.3.1 Phương pháp điều chỉnh chung………………………………….34
2.3.2 Phương pháp điều khiển riêng…………………………………35
2.4 Giới thiệu mạch điều khiển……………………………………………..36
Chương 3: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHỈNH LƯU THYRISTOR-ĐỘNG CƠ TRÊN MATLAB & SIMULINK
3.1 Các khối có sẵn trong Simulink………………………………………...40
3.2 Mô phỏng hệ chỉnh lưu cầu 3 pha………………………………………48
3..2.1 Mô phỏng hệ chỉnh lưu cầu 3 pha không đảo chiều…………..48
3.2.1 Mô phỏng hệ chỉnh lưu cầu 3 pha có đảo chiều………………..49
3.3 Kết quả mô phỏng……………………………………………………….50

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Viet Tran) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: