ĐỒ ÁN - Thiết kế bể chứa trụ đứng thể tích 45000 m3


Bể chứa là một công trình xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho công tác   tàng trữ các sản phẩm dầu (xăng, dầu hoả…), khí hoá lỏng, nước, axít, cồn công nghiệp…

Hiện nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và yêu cầu về mặt công nghệ, người ta đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng các loại bể chứa có cấu trúc phức tạp nhưng hợp lý hơn về mặt kết cấu góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BỂ CHỨA DẦU 7
I. Khái niệm và phân loại bể chứa 7
1. Khái niệm bể chứa 7
2. Phân loại bể chứa 7
II. Các dạng bể chứa 7
1. Bể chứa trụ đứng 7
1.1. Bể chứa trụ đứng áp lực thấp 7
1.2. Bể chứa trụ mái nón 9
1.3. Bể chứa trụ đứng mái phao 9
1.4. Bể chứa trụ đứng mái cầu 10
2. Bể chứa trụ ngang 10
3. Bể chứa cầu 11
4. Bể chứa hình giọt nước 12
5. Bể chứa trụ đứng mái dome 12
III. Nhu cầu và tình hình xây dựng các công trình bể chứa ở Việt Nam 16
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THÂN BỂ 19
I. Số liệu thiết kế 19
II.  Phân tích lựa chọn phương án 19
1. Tính toán sơ bộ các phương án xây dựng 20
1.1. Lựa chọn kích thước tối ưu bể chứa 20
2. Kết luận phương án chọn 23
3. Tính toán kết cấu thân bể 23
3.1. Tính toán chiều dày thân bể (theo API650) 23
3.2. Phương pháp điểm thiết kế biến thiên 24
4. Tính toán kết cấu đáy bể 26
4.1. Cấu tạo đáy bể 26
4.2. Tính toán chiều dày đáy bể 27
4.3. Tính toán tấm vành khăn (annular bottom plate) 27
4.3.1. Tính toán chiều dày tấm vành khăn. 27
4.3.2. Tính toán chiều rộng của tấm vành khăn 27
5. Tính toán vành gia cường chống gió 28
CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁI BỂ 31
1. Thiết kế mái bể 31
1.1. Lựa chọn kết cấu mái bể 31
1.2. Đặc điểm 31
1.3. Xác định các kích thước cơ bản của mái 31
1.4. Tải trọng tác dụng lên mái 31
1.5. Tính toán thiết kế chi tiết kết cấu mái: 34
1.5.1. Tính toán xà gồ vòng: 34
1.5.2. Tính toán thiết kế dàn vì kèo 37
1.5.3. Thiết kế cột trung tâm đỡ dàn vì kèo 44
1.5.4. Tính toán thiết kế liên kết các nút dàn 46
1.5.4.1. Nguyên tắc chung của liên kết hàn. 46
1.5.4.2. Tính toán liên kết hàn 46
2. Kiểm tra ổn định lật của bể dưới tác dụng của tải trọng gió 49
2.1. Tính toán tải trọng gió tác dụng lên bể 49
2.2. Kiểm tra lật của bể 49
3. Lựa chọn kết cấu mái nổi cho bể 49
3.1. Giới thiệu về mái nổi 49
3.2. Các phương án mái nổi 50
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ NỀN MÓNG 51
I. Đặt vấn đề 52
II. Số liệu địa chất tại nơi xây dựng công trình: ( Xem phụ lục địa chất ) 52
III. Xây dựng phương án nền móng 53
1. Các phương án móng: 53
1.1. Phương án cọc ép 53
1.2. Phương án cọc đóng 53
1.3. Phương án cọc khoan nhồi 54
1.4. Lựa chọn phương án móng 54
2. Vật liệu móng và các thông số cơ bản 54
3. Xác định tải trọng 55
3.1. Trọng lượng bản thân của bể chứa :   ( Xem phụ lục 4 ) 55
3.2. Tải trọng ngang lên đài cọc 56
3.3. Tải trọng phân bố trên đài móng 56
3.4. Tải trọng phân bố đều lên dầm vòng 56
3.5. Tải trọng theo phương ngang tác dụng lên dầm vòng 57
4. Kiểm tra chiều sâu đáy đài: 58
5. Tính toán sức chịu tải của cọc 59
5.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 59
5.2. Sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT 59
6. Xác định số lượng cọc 61
7. Xác định tải trọng phân phối lên cọc 62
8. Tính lún cho hệ kết cấu móng 62
9. Xác định độ cứng của các lò xo 63
10.   Đưa vào sơ đồ tính và nhập các số liệu tải trọng vào sơ đồ 64
11. Xác định tải trọng phân phối lên các cọc 64
12. Tính toán kiểm tra cọc 64
12.1. Khi vận chuyển 64
12.2. Trường hợp đưa cọc lên giá búa: 65
12.3. Tính toán thép móc cẩu: 66
13. Tính toán kiểm tra đài cọc 67
13.1. Kiểm tra điều kiện đâm thủng 67
13.2. Tính cốt thép cho đài cọc 69
14. Tính cốt thép cho dầm vòng 72
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN BẰNG MÁY TÍNH 74
1. Tải trọng tác dụng lên bể 74
1.1. Tải trọng gió tác dụng lên mái bể 74
1.2. Tải trọng gió tác dụng lên thân bể 74
2. Tải trọng mái 83
3. Áp lực của chất lỏng 84
4. Mô hình hóa nền đất 86
5. Tính toán máy tính 86
5.1. Tính toán với móng mềm 86
CHƯƠNG 6: CHI TIẾT CÔNG NGHỆ BỂ 91
I. Các loại van cửa bể : 91
II. Các loại cửa bể 91
1. Cửa xuất : 91
2. Cửa nhập 92
III. Cầu thang bể : 93
CHƯƠNG 7: QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG 95
I. Công tác chuẩn bị 95
1. Mặt bằng thi công 95
2. Máy móc thiết bị thi công 95
3. Chuẩn bị vật tư 95
3.1. Công tác cắt thép 95
3.2. Công tác gia công mài 96
3.3. Công tác cuộn thép 96
II. Quy trình công nghệ thi công 96
1. Quy trình thi công móng bể 96
1.1. Những yêu cầu khi thi công 96
1.2. Trình tự thi công 97
2. Quy trình thi công đáy bể 98
2.1. Những yêu cầu khi thi công 98
2.2. Gia công chế tạo tấm đáy 98
2.3. Thi công lắp dựng 99
3. Thi công thành bể 99
3.1. Những yêu cầu khi tiến hành thi công thành bể 99
3.2. Gia công chế tạo 100
3.3. Lắp dựng tại công trường 100
3.4. Thi công kết cấu mái 101
4. Các quy định về đường hàn 102
5. An toàn lao động 102
III. Các yêu cầu kỹ thuật 103
1. Vật liệu chế tạo- thép: 103
2. Yêu cầu gia công chế tạo: 103
3. Yêu cầu về vật liệu: 103
4. Yêu cầu về chế tạo: 103
5. Yêu cầu về hàn bể: 103
DANH MỤC BẢN VẼ 106
TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 108
PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 109
PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN CHIỀU DÀY THÂN BỂ 117
PHỤ LỤC 3: TÍNH TOÁN KIỂM TRA CẤU KIỆN MÁI BỂ 122
PHỤ LỤC 4: TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG LÊN THÀNH BỂ 124
PHỤ LỤC 5: TÍNH LÚN MÓNG 133
PHỤ LỤC 6: TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 134
PHỤ LỤC 7: BẢN VẼ KĨ THUẬT 159

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: