ĐỒ ÁN - Thiết kế và thi công xe kéo hàng tự động agv


Đồ án đề cập đến việc khảo sát, thiết kế và thi công xe kéo hàng tự động AGV nhằm mục đích thay thế các quy trình vận chuyển thủ công trước đây bằng phương pháp tự động hóa, góp phần nâng cao năng xuất lao động, giảm thiểu chi phí và tăng tính kinh tế cho công ty. Bài báo còn đề cập đế việc tính toán lựa chọn các thiết bị, phương pháp điều khiển được sử dụng trong xe AGV.

“Thiết kế và thi công xe kéo hàng tự động AGV” góp phần tăng tính ổn định đồng thời nâng cao tính đồng bộ. Đề tài xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của Công Ty góp phần nâng cao hiệu quả tăng năng xuất. Điểm mới của đề tài là ứng dụng robot tự động vào trong sản xuất công nghiệp phù hợp với xu thế phát triển của nền công nghiệp nước nhà.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: