ĐỒ ÁN - Thiết kế xe tải có mui, có bửng nâng phía sau trên cơ sở ôtô tải Hino FL (Thuyết minh + Bản vẽ)


Sau quá trình học tập và nghiên cứu chuyên môn đồ án tốt nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá quá trình học tập những kiến thức chuyên môn mà sinh viên đã tiếp thu được đồng thời nó giúp ta đi sâu vào nghiên cứu chuyên môn giúp người kĩ sư có cái nhìn tổng quan về chuyên ngành mình đang làm và tăng kĩ năng làm việc
        Để có thể nắm bắt được hết những tiến bộ của khoa học kĩ thuật chúng ta không chỉ quan tâm tới những vấn đề nằm trong chuyên ngành của mình mà phải có sự hiểu biết tới những lĩnh vực khác có lien quan tới chuyên ngành ô tô. Hiện nay với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đời sống của con người ngày càng cao nhu cầu đi lại vận chuyển cũng tăng theo thì ô tô vẫn là phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa chưa thể thay thế được do đó ô tô phải luôn được hoàn thiện để đáp ứng tối đa các nhu cầu của con người.Nước ta là một nước đang trong đà phát triển do đó nhu cầu đi lại và đặc biệt là vận chuyển hàng hóa là rất lớn do đó các loại xe tải chở hàng là rất cần thiết. Vì vậy em chọn xe tải chở hàng làm đề tài tốt nghiệp


NỘI DUNG:

Mục lục 1
Lời nói đầu 3
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN 4
1.1 Luận chứng kinh tế 4
1.1.1 Tình hình sản xuất xe tải có mui phủ bạt có bửng nâng phía sau 4
1.1.2 Tình hình sử dụng 5
1.2  Lựa chọn ô tô cơ sở 6
1.3 Lựa chọn phương pháp nâng hạ bửng. 7
1.4 Giới thiệu về ôtô thiết kế 9
1.4.1 – Tuyến hình ô tô thiết kế 10
1.4.2 Ô tô thiết kế 11
a. Giới thiệu kết cấu thùng hàng 11
b. Giới thiệu thiết bị nâng hạ 12
c. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của ô tô. 14
4.3 Yêu cầu của xe thiết kế 17
1.5  Mục tiêu và nội dung đề tài 18
1.5.1 Mục tiêu của đề tài 18
2.1 Xác định kích thước thùng hàng. 19
2.2 Xác định phân bố tải trọng. 19
2.2.1 Xác định các thành phần khối lượng. 19
2.2.2 Xác định phân bố tải trọng lên các trục. 20
2.3 Tính toán ổn định của xe. 22
2.3.1 Xác định tọa độ trọng tâm của ô tô 22
2.3.2 Kiểm tra tính ổn định của ô tô. 23
2.4.1 Tính toán động lực học kéo của ô tô 24
a. Đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ 25
c. Tính toán kiểm tra khả năng vượt dốc theo điều kiện bám 29
d. Tính toán kiểm tra khả năng tăng tốc của ô tô. 29
CHƯƠNG 3 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP 32
3.1.Các khái niệm cơ bản về lập quy trình công nghệ lắp ráp 32
3.2 Kết cấu lắp ráp 33
3.2.1 Các mối lắp ghép cơ bản giữa thùng hàng và khung chassi. 33
3.3 Sơ đồ lắp ráp 36
3.4 các bước thực hiện 36
3.4.1 Chuẩn bị xe cơ sơ. 36
3.4.2 Tháo thùng hàng cũ (thùng lửng). 36
3.4.3 Chuẩn bị thùng hàng mới 37
3.4.4 Lắp thùng hàng mới lên chassi. 37
3.4.5 Chuẩn bị bửng nâng. 38
3.4.6 Lắp bửng nâng và hệ thống nâng hạ bửng 38
a. Lắp bửng nâng lên xe. 38
b. Lắp đặt cụm bơm thủy lực mô tơ điện. 39
c. Lắp đặt xylanh thủy lực nâng hạ bửng và cáp kéo 39
3.4.7 Chuẩn bị chắn bùn, chuẩn bị chắn bảo hiểm hông. 39
a. Chuẩn bị chắn bùn. 39
b. Chuẩn bị chắn bảo hiểm hông 40
3.4.8 Lắp chắn bùn,chắn bảo hiểm hông 40
a. Lắp chắn bùn 40
3.4.9 Hoàn thiện lắp ráp, kiểm tra,chạy thử tại chỗ. 40
3.4.10 Tổng kiểm tra 41
3.5 Phiếu quy trình công nghệ lắp ráp. 41Sau quá trình học tập và nghiên cứu chuyên môn đồ án tốt nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá quá trình học tập những kiến thức chuyên môn mà sinh viên đã tiếp thu được đồng thời nó giúp ta đi sâu vào nghiên cứu chuyên môn giúp người kĩ sư có cái nhìn tổng quan về chuyên ngành mình đang làm và tăng kĩ năng làm việc
        Để có thể nắm bắt được hết những tiến bộ của khoa học kĩ thuật chúng ta không chỉ quan tâm tới những vấn đề nằm trong chuyên ngành của mình mà phải có sự hiểu biết tới những lĩnh vực khác có lien quan tới chuyên ngành ô tô. Hiện nay với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đời sống của con người ngày càng cao nhu cầu đi lại vận chuyển cũng tăng theo thì ô tô vẫn là phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa chưa thể thay thế được do đó ô tô phải luôn được hoàn thiện để đáp ứng tối đa các nhu cầu của con người.Nước ta là một nước đang trong đà phát triển do đó nhu cầu đi lại và đặc biệt là vận chuyển hàng hóa là rất lớn do đó các loại xe tải chở hàng là rất cần thiết. Vì vậy em chọn xe tải chở hàng làm đề tài tốt nghiệp


NỘI DUNG:

Mục lục 1
Lời nói đầu 3
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN 4
1.1 Luận chứng kinh tế 4
1.1.1 Tình hình sản xuất xe tải có mui phủ bạt có bửng nâng phía sau 4
1.1.2 Tình hình sử dụng 5
1.2  Lựa chọn ô tô cơ sở 6
1.3 Lựa chọn phương pháp nâng hạ bửng. 7
1.4 Giới thiệu về ôtô thiết kế 9
1.4.1 – Tuyến hình ô tô thiết kế 10
1.4.2 Ô tô thiết kế 11
a. Giới thiệu kết cấu thùng hàng 11
b. Giới thiệu thiết bị nâng hạ 12
c. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của ô tô. 14
4.3 Yêu cầu của xe thiết kế 17
1.5  Mục tiêu và nội dung đề tài 18
1.5.1 Mục tiêu của đề tài 18
2.1 Xác định kích thước thùng hàng. 19
2.2 Xác định phân bố tải trọng. 19
2.2.1 Xác định các thành phần khối lượng. 19
2.2.2 Xác định phân bố tải trọng lên các trục. 20
2.3 Tính toán ổn định của xe. 22
2.3.1 Xác định tọa độ trọng tâm của ô tô 22
2.3.2 Kiểm tra tính ổn định của ô tô. 23
2.4.1 Tính toán động lực học kéo của ô tô 24
a. Đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ 25
c. Tính toán kiểm tra khả năng vượt dốc theo điều kiện bám 29
d. Tính toán kiểm tra khả năng tăng tốc của ô tô. 29
CHƯƠNG 3 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP 32
3.1.Các khái niệm cơ bản về lập quy trình công nghệ lắp ráp 32
3.2 Kết cấu lắp ráp 33
3.2.1 Các mối lắp ghép cơ bản giữa thùng hàng và khung chassi. 33
3.3 Sơ đồ lắp ráp 36
3.4 các bước thực hiện 36
3.4.1 Chuẩn bị xe cơ sơ. 36
3.4.2 Tháo thùng hàng cũ (thùng lửng). 36
3.4.3 Chuẩn bị thùng hàng mới 37
3.4.4 Lắp thùng hàng mới lên chassi. 37
3.4.5 Chuẩn bị bửng nâng. 38
3.4.6 Lắp bửng nâng và hệ thống nâng hạ bửng 38
a. Lắp bửng nâng lên xe. 38
b. Lắp đặt cụm bơm thủy lực mô tơ điện. 39
c. Lắp đặt xylanh thủy lực nâng hạ bửng và cáp kéo 39
3.4.7 Chuẩn bị chắn bùn, chuẩn bị chắn bảo hiểm hông. 39
a. Chuẩn bị chắn bùn. 39
b. Chuẩn bị chắn bảo hiểm hông 40
3.4.8 Lắp chắn bùn,chắn bảo hiểm hông 40
a. Lắp chắn bùn 40
3.4.9 Hoàn thiện lắp ráp, kiểm tra,chạy thử tại chỗ. 40
3.4.10 Tổng kiểm tra 41
3.5 Phiếu quy trình công nghệ lắp ráp. 41


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: