ĐỒ ÁN - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ QUẠT LY TÂM


Tính toán xác định các thông số cấu tạo và động học của bơm ly tâm bao gồm:

- Đường kính vòng chân cánh quạt: d1
- Đường kính vòng đỉnh cánh quạt: d2
- Vận tốc quay của cánh quạt: ω
- Bề rộng quạt: b
- Chiều cao cửa ra: a


Để thoả mãn yêu cầu về cột áp lý thuyết Hm, chi phí không khí V( lưu lượng) với hiệu suất của áp suất cho trước là ηh.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: