ĐỘC QUYỀN ĐIỆN Ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP


Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành công nghiệp cốt lõi để phát triển công nghiệp trong nước. Trong các dạng năng lượng chủ yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, năng lượng điện chiếm một tỷ trọng không nhỏ. Vì thế, phát triển ngành điện luôn là mối quan tâm của toàn xã hội.Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành điện là ngành có vai trò chiến lược hết sức quan trọng, phải đi trước một bước, là động lực của nền kinh tế.
Tuy vậy, ở Việt Nam hiện nay, việc sản xuất, phân phối điện năng vẫn do Nhà nước mà trực tiếp là tập đoàn điện lực Việt nam độc quyền.Tình trạng độc quyền này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sản xuất không đủ cho tiêu dùng, thiếu điện xảy ra liên miên. Phải chăng đây là một thất bại của thị trường khi mà việc sản xuất, phân phối điện năng đã không được thực hiện theo cơ chế thị trường mà lại chịu sự can thiệp quá sâu của Nhà nước. Để tìm hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn đề tài “Độc quyền điện ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp” cho bài tiểu luận của mình.

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo, bài tiểu luận gồm có 3 phần như sau:
I. Tổng quan về tập đoàn điện lực Việt Nam
II. Thực trạng độc quyền của tập đoàn điện lực Việt Nam
III. Giải pháp đề xuất
Trong phạm vi của một bài tiểu luận, chắc chắn có nhiều vấn đề nhóm nghiên cứu chưa thể trình bày một cách thực sự thấu đáo. Nhóm mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để chúng tôi có thể làm tốt hơn trong những lần sau.
Xin chân thành cám ơn!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: