Phân tích trang bị điện cần trục TUKAN của công ty Viconship và nghiên cứu cơ cấu di chuyển và bảo vệ quá tải


Sự phát triển của đời sống sản xuất đó dẫn đến sự gia tăng yêu cầu bốc xếp hàng hóa, lắp ráp thiết bị. Sự tăng vọt đó trong những năm gần đây là một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của các thiết bị nâng vận chuyển nói riêng và cần trục nói chung. Là một nước đang trên đà phát triển, Việt Nam cần rất nhiều phương tiện bốc xếp hàng hóa, lắp máy, xây dựng. Đặc biệt nước ta lại có vị trí địa lí thuận lợi cho vận tải đường biển với nhiều cảng lớn nên nhu cầu sử dụng cần trục là tương đối lớn. Số lượng cần trục nhập vào nước ta ngày càng nhiều với chủng loại thuộc nhiều dũng cần trục khỏc nhau. Cỏc cần trục này được sản xuất với nhiều hóng với cụng nghệ chế tạo khỏc nhau nhưng đa phần là các dũng cần trục sản xuất tại Liờn Xụ trước đây và các dũng cần trục sản xuất tai Cộng hũa liờn bang Đức, Phần Lan, Trung Quốc...

Nhỡn chung cần trục nhập vào nước ta trong những năm gần đây đều áp dụng những công ngệ hiện đại, ứng dụng những thành tựu mới nhất của kỹ thuật điện tử công suất lớn và tin học, khả năng tự động hóa ngày càng cao, có năng suất làm hàng cao. Tuy nhiên để khai thác có hiệu quả các cần trục này cần có hiểu biết về các thiết bị điện tử công suất lớn và tin học. Nhận thấy vai trũ to lớn của việc nghiờn cứu cụng nghệ điều khiển cần trục, được sự tin cậy của các thầy cô giáo đặc biệt là thầy giáo TS : Trần Sinh Biên em đó nhận đề tài : ''Phân tích trang bị điện cần trục TUKAN của công ty Viconship. Đi sâu nghiên cứu cơ cấu di chuyển và bảo vệ quá tải"
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS: Trần Sinh Biên đó tận tỡnh chỉ bảo hướng dẫn cho em trong bản đồ án giúp em hoàn thành tốt bản đồ án này. Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp đó chỉ bảo, đóng góp ý kiến, giúp em trong quá trỡnh làm đồ án.
Do những hạn chế về kinh nghiệm, kiến thức, về thời gian nờn bản đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sư góp ý của cỏc thầy cụ giỏo và cỏc bạn đồng nghiệp. Em xin trân trọng cảm ơn.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẦN TRỤC TUKAN 2
1.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CẦN TRỤC 2
1.2. ỨNG DỤNG, VAI TRề, CẤU TẠO CHUNG CỦA CẦN TRỤC 5
CHƯƠNG 2: TRANG BỊ ĐIỆN CẦN TRỤC TUKAN. 8
2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ THễNG SỐ CễNG NGHỆ CỦA CẦN TRỤC TUKAN 8
2.1.1. Cỏc thụng số kỹ thuật 8
2.1.1.1. Đặc tính của cần trục TUKAN 8
2.1.1.2. Cỏc bộ phận mỏy múc: 9
2.1.2. Thông số phần điện 10
2.2. CƠ CẤU CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG CẦN TRỤC TUKAN 11
2.2.1. Chức năng các phần tử 20
2.2.2. Nguyờn lý hoạt động 21
2.2.3. Các bảo vệ trong sơ đồ cấp nguồn 23
2.3. TRANG BỊ ĐIỆN CƠ CẤU THAY ĐỔI TẦM VỚI 24
2.3.1. Chức năng các phần tử 29
2.3.2. Nguyờn lý hoạt động 30
2.3.3. Thực hiện hành trỡnh thu vươn cần 31
2.3.4. Quỏ trỡnh phanh hóm 32
2.3.5. Các bảo vệ trong cơ cấu thay đổi tầm với 34
2.4. TRANG BỊ ĐIỆN CƠ CẤU QUAY 35
2.4.1. Sơ đồ nguyờn lý của cơ cấu quay. 35
2.4.2. Chức năng các phần tử 41
2.4.2. Nguyờn lý hoạt động 42
2.4.3. Cỏc bảo vệ của hệ thống quay 44
2.5. TRANG BỊ ĐIỆN CƠ CẤU NÂNG HẠ 45
2.5.1. Sơ đồ nguyờn lý cơ cấu nõng hạ hàng 45
2.5.2. Chức năng các phần tử 53
2.5.3. Nguyờn lý hoạt động 54
2.5.4. Bảo vệ 55
2.6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CỦA CẦN TRỤC TU KAN 56
2.7. TRANG BỊ ĐIỆN CƠ CẤU DI CHUYỂN 59
CHƯƠNG 3: ĐI SÂU NGHIấN CỨU CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦN TRỤC TU KAN 60
3.1. CHỨC NĂNG CÁC PHẦN TỬ 79
3.2. NGUYấN Lí HOẠT ĐỘNG 81
3.2.1. Chuẩn bị đưa hệ thống vào hoạt động 81
3.2.2. Tay điều khiển ở vị trí 0 82
3.2.3. Thực hiện di chuyển: 83
3.3. QUÁ TRèNH PHANH HÃM 85
3.4. DỪNG KHẨN CẤP 86
3.5. CÁC BẢO VỆ 86
3.6. CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ LAI TANG CÁP 87
3.6.1. Chức năng các phần tử 92
3.6.2. Hoạt động của động cơ lai tang cáp 92
3.7. CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI KẸP RAY 93
3.7.1. Chức năng 93
3.7.2. Hoạt động khối kẹp ray 93
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU BẢO VỆ QUÁ TẢI CẦN TRỤC TUKAN 97
4.1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BẢO VỆ QUÁ TẢI 97
4.1.1. Cỏc sơ đồ nguyờn lý 97
4.2. PHÂN TÍCH KHỐI BẢO VỆ CẦN TRỤC TUKAN. 104
4.2.1. Chức năng các phần tử khối bảo vệ PSV3. 104
4.2.2. Hoạt động khối bảo vệ PSV3. 105
4.3. CÁC BẢO VỆ CƠ CẤU CẤP NGUỒN 106
4.4. CÁC BẢO VỆ CƠ CẤU THAY ĐỔI TẦM VỚI 108
4.5. CÁC BẢO VỆ CƠ CẤU DI CHUYỂN 109
4.6. CÁC BẢO VỆ CƠ CẤU QUAY 111
4.7. CÁC BẢO VỆ CƠ CẤU NÂNG HẠ HÀNG 111
4.8. CÁC BẢO VỆ CƠ CẤU ĐÓNG MỞ GẦU NGOẠM 113
KẾT LUẬN 114
TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: