SÁCH SCAN - Máy nâng chuyển - Tập III (Đào Trọng Thường Cb)


NỘI DUNG:

- Mở đầu
- Những lý thuyết cơ bản về cơ cấu nâng
- Bộ phận mang giữ tải - Dây và chi tiết quấn dây
- Các thiết bị dừng và điều chỉnh vận tốc
- Các cơ cấu phối hợp của máy trục
- Các thiết bị nâng đơn giản
- Cầu trục và cần trục thông dụng
- Cầu trục rót thép
- Máy vận chuyển liên tục

Nguồn tham khảo:

1. Giáo trình Máy nâng chuyển - Trần Thọ; ĐHKTCN Thái Nguyên, 1995;
2. Máy và thiết bị nâng - Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1999;
3. Máy nâng chuyển - Đào Trọng Thường, Nguyễn Đăng Hiếu, Trần Doãn Thường, Võ Quang Phiên; - Tập 1, 2, 3; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1986;
4. Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van - Nguyễn Tăng Cường, Lê Công Thành, Bùi Văn Xuyên, Trần Đình Hoà; NXB Xây dựng, 2003;
5. Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - Hồ Lê Viên, Tập 2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Nà Nội 2002;
6. Tính toán máy trục - Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1975.

THAM KHẢO TOP 100 SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT TRONG THÁNG
Lưu ý:

Tài liệu này được hỗ trợ bởi Group "Free Load Tài Liệu" chỉ nhằm phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Không có nhận xét nào: