SÁCH - Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp mới (Bùi Hải)
Cuốn sách "Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Theo Phương Pháp Mới" trình bày phương pháp tính toán mới cho hệ thống điều hòa không khí đối với nước ta. Đó là phương pháp tính theo các nước phương Tây, mà trong một số tài liệu ở Việt Nam gọi là phương pháp Carrier.

Các bạn có thể tham khảo thêm:

https://www.ebookbkmt.com/2016/01/tinh-toan-he-thong-ieu-hoa-khong-khi.html

Cuốn sách nêu trình tự, hệ thống các kiến thức và phương pháp tính toán hệ thống điều hòa không khí cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật, cho các kỹ thuật viên và các kỹ sư đang công tác trong các ngành có liên quan tới kỹ thuật điều hòa không khí...


Cuốn sách "Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Theo Phương Pháp Mới" trình bày phương pháp tính toán mới cho hệ thống điều hòa không khí đối với nước ta. Đó là phương pháp tính theo các nước phương Tây, mà trong một số tài liệu ở Việt Nam gọi là phương pháp Carrier.

Các bạn có thể tham khảo thêm:

https://www.ebookbkmt.com/2016/01/tinh-toan-he-thong-ieu-hoa-khong-khi.html

Cuốn sách nêu trình tự, hệ thống các kiến thức và phương pháp tính toán hệ thống điều hòa không khí cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật, cho các kỹ thuật viên và các kỹ sư đang công tác trong các ngành có liên quan tới kỹ thuật điều hòa không khí...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: