Tác động của enzyme alcalase đến hiệu quả thủy phân protein từ thịt đầu tôm sú (penaeus monodon)


Việt Nam là một trong những nƣớc có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu thủy sản trên thế giới (bên cạnh Indonesia và Thái Lan). Thủy sản là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong các sản phẩm xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng giáp xác đông lạnh chiếm từ 70÷80% sản lƣợng và tôm sú là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành.

Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tổng sản lƣợng tôm năm 2013 ƣớc đạt 541.000 tấn, trong đó sản lƣợng tôm sú đạt 268.000 tấn (VASEP, Hội nghị Tổng kết Xuất khẩu tôm năm 2013). Do lƣợng tôm đông lạnh xuất khẩu hàng năm tăng nhanh dẫn đến tình trạng một lƣợng lớn tôm có phẩm chất kém, tôm thứ phẩm và phụ phẩm từ tôm đƣợc thải ra từ các nhà máy rất khó đƣợc tiêu thụ. Lƣợng phế thải rắn bao gồm đầu tôm và vỏ tôm thƣờng chiếm 50÷70% nguyên liệu ban đầu (Shahidi and Synowiecki, 1991) là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng. Hàng năm Việt Nam có khoảng 65.000 tấn đầu tôm đƣợc thải ra từ các nhà máy, chiếm khoảng 34% khối lƣợng nguyên liệu (Schoemaker et al., 2005). Vì vậy, các phụ phế phẩm này cần đƣợc xử lý và chế biến tiếp tục để tăng giá trị kinh tế và hạn chế ô nhiễm môi trƣờng. 

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tiên Ròm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: