TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ THUẬT - Xe ô tô Ford FOCUS C307 MCA (Tiếng Việt)


Focus 2007-50 ra đời vào quý 3 năm 2009. Phần thiết kế và công nghệ chế tạo về cơ bản là dựa trên cơ sở của xe Focus C-MAX hiện tại đang sử dụng phổ biến ở châu Âu. Điểm nổi bật của sản phẩm này là áp dụng những công nghệ cao vào để cải tiến và thay đổi những hệ thống và những cụm chi tiết trang bị trên xe.

Cuốn tài liệu biên soạn cho khóa học kỹ thuật về sản phẩm mới này có tính chất mô tả sự thay đổi vể công nghệ trên Focus 2007-50 bao gồm những phần sau đây: Động cơ, hộp số, các hệ thống điều khiển, hệ thống điện thân vỏ cũng như hệ thống lái điện tử và hệ thống phanh ABS với các chương trình điều khiển lực bám và cân bằng điện tử...v.v.

Trong khóa học này bạn sẽ tiếp xúc với một số lượng lớn dụng cụ chuyên dùng và các thiết bị chuẩn đoán cho các bộ phận cũng như các hệ thống trang bị trên xe Focus 2007-50.

Cuốn tài liệu này biên soạn chỉ với mục đích cho đào tạo của Ford. Tất cả công việc sửa chữa và điều chỉnh phải làm theo sự chỉ dẫn trong tài liệu sửa chữa.

Đây là cuốn tài liệu biên soạn chung cho các thị trường, dịch nguyên bản ra tiếng Việt. Rất nhiều hệ thống, chức năng, chi tiết và cụm chi tiết không trang bị cho xe Focus tại thị trường Việt Nam nên trong qúa trình nghiên cứu và thực hành trên xe xin các bạn đừng nghạc nhiên.


NỘI DUNG:

GIỚI THIỆU CHUNG

Kiểu vỏ xe …………………………………………………………… 1-2
Mức độ trang bị nội ngoại thất ……..…….......…………………. 1-3
Động cơ và hộp số …..........................…….…………………… 1-4
Thông số kỹ thuật về động cơ……....………………………….… 1-5
Thông số kỹ thuật về hộp số……..………………….......………. 1-7
Số VIN …...................................………………………………… 1-9
Tay điều khiển của số tự động ….............……………………… 1-11
Chìa khóa và lập trình chìa khóa …...…………………………… 1-14
Hệ thống khóa trung tâm ….......…………………………………. 1-16
Lập trình bộ điều khiển từ xa ….………………………………… 1-17
Màn hình thông tin trung tâm ….....................………………… 1-19
Kính điện và kính mui …......………………………………………1-20
Vị trí cầu chì …...…………………………………………………… 1-21
Công tắc ngắt nhiên liệu theo quán tính …...………………….. 1-26
Kéo xe trên đường….………………………………………………. 1-27

HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE

Hệ thống mạng …..................……………………………..……. 2-2
Hệ thống mạng CAN trên xe Focus 2007-50……….…………. 2-3
Giới thiệu tổng quan về hệ thống táp lô ….………………….. 2-5
Mô tả khái quát vể mạng kết nối của bộ điều khiển táplô ...... 2-6
Chế độ tự chuẩn đoán của bộ điều khiển táp lô đời thấp..…. 2-9
Chế độ tự chuẩn đoán của bộ điều khiển táp lô đời cao ...…. 2-10
Định dạng cho bộ điều khiển táp lô ........….……………..…….. 2-12
Giới thiệu tổng quan về bộ điều khiển (GEM) ….…………….. 2-13
Mô tả khái quát về sự kết nối mạng bộ điều khiển GEM........ 2-14
Chế độ kiểm tra tín hiệu vào của bộ điều khiển GEM.............2-15
Chế độ kiểm tra tín hiệu ra của bộ điều khiển GEM …....…... 2-16
Định dạng cho bộ điều khiển GEM ........................………….. 2-17
Hệ thống khóa và báo trộm (đối với hệ thống không có bộ điều khiển cửa) …....... 2-18
Sự trao đổi thông tin của hệ thống khóa và cảnh báo trộm (đối với hệ thống không có bộ điều khiển cửa)...….. 2-19
Hệ thống khóa và báo trộm (hệ thống có bộ điều khiển cửa).. 2-20
Sự trao đổi thông tin của hệ thống khóa và báo trộm (hệ thống có bộ điều khiển cửa) ................................................................ 2-21
Hệ thống sưởi và thông gió .....……………...…….……………. 2-22
Dụng cụ chuyên dùng cho mô tơ quạt ……….…………….…. 2-22
Hệ thống điều hòa không khí điều khiển bằng tay…..………... 2-23
Hệ thống điều hòa không khí điều khiển tự động .....………... 2-23
Chế độ chuẩn đoán của hệ thống điều hòa tự động ....……... 2-29
Sự kết nối mạng của hệ thống điều hòa tự động (EATC) ...... 2-31
Định dạng cho bộ điều khiển điều hòa tự động ...(EATC) ....... 2-31

HỆ THỐNG GẦM

Cơ cấu treo trước………………………………………….……….. 4-2
Moay ơ trước……..…………………………………………………. 4-3
Cơ cấu treo sau………….……………………….……....……….. 4-4
Moay ơ sau….……………….………………………...………….... 4-4
Hệ thống lái điều khiển bằng điện tử…….……….....…………. 4-6
Bơm lái …..................………………..…………………...………. 4-7
Mô tơ điện một chiều không có chổi than.……………....…….. 4-8
Các góc bánh xe ………………………..……………………….… 4-9
Bán trục cầu trước…..........…….………………….…………….. 4-10
Phanh trước…...……….………………………...………..………. 4-11
Phanh sau …..………………….........….……………...…………. 4-12
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA)……………..…….. 4-14
Hệ thống phanh  (ABS) …..........…………………………….….. 4-15
Tín hiệu vào và tín hiệu ra của ABS trên đường truyền dữ liệu mạng CAN tốc độ cao HS-CAN BUS ….. 4-16
Cảm biến tốc độ bánh xe (WSS)………….……………..…….…. 4-17
Chương trình cân bằng xe bằng xe bằng điện tử (ESP)…...… 4-18
Chuẩn đoán hệ thống phanh ABS.………………….……………. 4-19
Hệ thống túi khí (SRS) …….......................……………………. 4-20
Bộ điều khiển túi khí …………….……………..……………... 4-21
Cảm biến va chạm……………………………….…………....….. 4-22
Túi khí phía trước ghế lái……………..…………………….…... 4-23
Túi khí phía trước ghế phụ………………….……….……....….. 4-24
Túi khí cạnh dưới (side air bag) ...........……….…………....….. 4-24
Túi khí cạnh trên (Side Air Curtains)……..…..…………….…... 4-25
Bộ rút dây đai an toàn …..................……………….……....….. 4-26
Chuẩn đoán hư hỏng cho hệ thống túi khi (SRS)……….…... 4-27

PHẦN TRUYỀN LỰC (POWERTRAIN)

ĐỘNG CƠ XĂNG 1.6L (Z6)
Kết cấu động cơ…………………………………….……….….. 3-3
Thời gian đóng mở xúpáp……………………………………..…. 3-6
Hệ thống hút……….……………….…………………………...... 3-8
Hệ thống điều khiển bướm gíó thứ cấp (IMRC)………….…..... 3-9
Hệ thống điều khiển bướm gíó sơ cấp (IMTVs)………..…….. 3-10
Hệ thống tuần hoàn khí thải EGR……..………………………… 3-11
Hệ thống đánh lửa trực tiếp (COP).…………………………..... 3-12
Dây đai ………….……………………………..............… 3-13
Động cơ Duratec-HE M4 1.8 & 2.0L 
Cấu tạo động cơ …………………………………….……….….. 3-14
Hệ thống hút ....……………………….………………………….. 3-18
Cụm bướm ga điều khiển bằng điện tử (ETB)…….............. 3-18
Hệ thống điều khiển bướm gió sơ cấp (IMTVs) ..................… 3-21
Hệ thống điều khiển bướm gió thứ cấp (IMRC).……….…..... 3-21
Hệ thống tuần hoàn khí thải EGR ……….…………………….. 3-22
Hệ thống đánh lửa trực tiếp (COP)......…………………..…….. 3-23
Dây đai …................…………….……………………….….… 3-24
Những hệ thống trang bị trên động cơ xăng
Hệ thống làm mát  ……………………..….......………………... 3-25
Hệ thống nhiên liệu ….……….……………..…………………... 3-26
Động cơ dầu 2.0L Duratorq TDCi
Khái quát ………………………………………………………………… 3-27
Hệ thống nhiên liệu …………………………………………………….. 3-29

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: