TÀI LIỆU - Mạch điện dàn nóng máy điều hòa (Full)


TÀI LIỆU NÀY BAO GỒM:

- Mạch điện dàn nóng máy lạnh Mono có contactor
- Mạch điện dàn nóng máy lạnh Mono không có contactor
- Mạch điện sử dụng tụ 2 chân

- Mạch điện sử dụng tụ 3 chân
"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: