TIỂU LUẬN - Công tác văn thư lưu trữ cục văn thư lưu trữ thành phố đà nẵng


Ngày nay, cùng với sự đi lên của đất nước, sự phát triển nhanh và mạnh của nên kinh tế thị trường là sự ra đời của các cơ quan, tổ chức với những quy mô lớn, nhỏ và các loại hình kinh doanh đa dạng và phong phú. Mỗi cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đều có những cách tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động riêng cho phù hợp với tiến trình đi lên hội nhập của doanh nghiệp, tổ chức.

Để đáp ứng nhu câu của toàn xã hội, để phù với sự thay đổi của đất nước hoạt động của các Văn phòng trong cơ quan ngày càng được mở rộng và nâng cao. Chính vì vậy công tác văn thư ngày càng trở nên quan trọng, là mắt xích không thể thiếu được trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Lựa chọn Trung tâm lưu trữ Đà Nẵnglà địa điểm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về công tác lưu trữ. Lý do tôi chọn đề tài “ Công tác văn thư lưu trữ Cục Văn thư Lưu trữ thành phố Đà Nẵng“ vì tôi là sinh viên khoa Văn thư – Lưu trữ tôi muốn vận dụng những kiến thức đã học để hiểu kĩ sâu hơn. Lý do thứ hai vì Đà Nẵng là quê hương của tôi sẽ dễ dàng thuận lợi hơn cho việc đi lại và thu thập thông tin. Với những lý do trên tôi đã quyết định lựa chọn vấn đề này làm đề tài cho bài tập tiểu luận của mình.

NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 1
3. Mục tiêu nghiên cứu 2
4. Đối tượng nghiên cứu 2
5. Phạm vi nghiên cứu 2
6. Phương pháp nghiên cứu 2
7. Bố cục đề tài 2
CHƯƠNG 1 VÀI NÉT VỀ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3
1.1: Sự ra đời của Cục văn thư và lưu trữ thành phố Đà Nẵng 3
1.2: Cơ cấu tổ chức,chức năng, nhiệm vụ chủ yếu từng đơn vị thuộc cục văn thư, lưu trữ thành phố Đà Nẵng. 7
1.2.1. Cơ cấu tổ chức. 7
1.2.2. Chức; năng, nhiêm vụ và quyền hạn. 7
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA VĂN PHÒNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 17
2.1 Công tác văn thư của văn phòng cục văn thư và lưu trữ nhà nước 17
2.1.1. Tình hình cán bộ làm công tác văn thư của văn phòng cục văn thư và lưu trữ Nhà nước. 17
2.2 .Thực trạng tình hình công tác văn thư ở văn phòng cục văn thư và lưu trữ nhà nước 18
2.2.1. Cơ sở khoa học 18
2.2.2. Thực trạng tình hình công tác văn thư ở văn phòng cục văn thư và lưu trữ thành phố Đà Nẵng 18
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 25
1. Nhận xét và đánh giá về thực trạng công tác lưu trữ 25
1.1. Ưu điểm 25
1.1.1. Về công tác tổ chức và quản lý chỉ đạo nghiệp vụ 25
1.1.2. Về công tác kiểm tra, đánh giá công tác lưu trữ. 25
1.1.3. Về thực hiện các khâu nghiệp vụ 25
1.2. Những thiếu sót còn tồn tại 26
1.2.1. Về công tác tổ chức quản lý chỉ đạo và công tác cán bộ 26
1.2.2. Tổ chức thực hiện các khâu nghiệp vụ lưu trữ 26
2. Kiến nghị 27
KẾT LUẬN 28

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Diệu Lương) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: