Tổng hợp mạch vòng tốc độ của hệ truyền động động cơ một chiều kích từ độc lập theo phương pháp tối ưu modul và tối ưu đối xứng


Trong thực tế, ta hay gặp hệ thống điều chỉnh tốc độ cho truyền động điện một chiều có đảo chiều. Hệ thống điều chỉnh tốc độ là hệ thống mà đại lượng được điều chỉnh là tốc độ góc của động cơ điện, các hệ này rất thường gặp. Hệ thống điều chỉnh tốc độ được hình thành từ hệ thống điều chỉnh dòng điện. Các hệ thống này có thể đảo chiều hoặc không đảo chiều. Do các yêu cầu công nghệ mà hệ cần đạt vô sai cấp một hoặc vô sai cấp hai. Nhiễu chính của hệ là mômen tải Mc.
Mục đích nghiên cứu: Tổng hợp mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu và module tối ưu đối xứng đánh giá quá trình quá độ và đặc tính động học của hệ kínNỘI DUNG:

MỤC LỤC - 1 -
LỜI MỞ ĐẦU - 2 -
Chương 1 Tổng quan về động cơ một chiều - 3 -
1.1. Cấu tạo động cơ một chiều: - 3 -
1.2. Nguyên lý hoạt động của động cơ một chiều: - 4 -
1.3. Động cơ điện một chiều kích từ độc lập - 5 -
1.4. Các hệ truyền động điện trong động cơ điện 1 chiều - 8 -
Chương 2 Các phương pháp tổng hợp bộ điều khiển tốc độ động cơ - 12 -
2.1. Các phương pháp mô hình hóa đối tượng - 12 -
2.1.1. Lựa chọn các thông số cần thiết : - 12 -
2.1.2.Mô phỏng với simulink : - 13 -
2.2.Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều - 16 -
2.2.1.  Điều chỉnh tốc độ dưới định mức: - 16 -
2.2.2. Điều chỉnh tốc độ vùng lớn hơn tốc độ định mức: - 18 -
2.3. Tổng hợp các mạch vòng điều khiển tốc độ - 19 -
2.3.Cách phương pháp tổng hợp mạch vòng tốc độ - 21 -
2.3.1.  Tổng hợp theo tiêu chuẩn tối ưu modul - 21 -
2.3.2.  Theo tiểu chuẩn tối ưu đối xứng - 21 -
2.4. Tính toán các thông số - 22 -
Chương 3 Mô phỏng mạch vòng tốc độ động cơ điện 1 chiều - 25 -
3.1. Mô phỏng bằng simulink - 25 -
3.1.1. Bộ điều chỉnh tốc độ tổng hợp theo tiêu chuẩn tối ưu modul - 25 -
3.1.2.Bộ điều chỉnh tốc độ tổng hợp theo tiêu chuẩn tối ưu đối xứng(PI). - 26 -
KẾT LUẬN - 29 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO - 30 -

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Viet Tran) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: