Điều tra tình hình dịch bệnh trên gà nuôi trong các nông hộ thuộc xã chiềng sung, mai sơn, sơn la


Thực tế đã chứng minh, vấn đề phòng chống dịch bệnh là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chăn nuôi gà. Song song với sự phát triển của đàn gà thì bệnh trên gà cũng phát triển mạnh mẽ và phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hậu quả kinh tế của các cơ sở chăn nuôi tập trung cũng như các hộ gia đình.

Có nhiều nguyên nhân gây phát sinh dịch bệnh nhưng chủ yếu là do: Số lượng gia cầm nuôi lớn, mật độ nuôi cao, điều kiện vệ sinh và công tác phòng bệnh chưa tốt. Mặt khác, do điều kiện của các giống gà ngoại là khả năng tăng trọng nhanh nhưng sức đề kháng lại yếu, kém thích nghi với điều kiện nhiệt đới gió mùa của nước ta. Đây là điều kiện để dịch bệnh phát triển mạnh.
Hoạt động chăn nuôi ở xã Chiềng sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chủ yếu là hình thức hộ gia đình với quy mô vừa và nhỏ. Con vật nuôi chính vẫn là gia cầm, đặc biệt là gà thả vườn. Mặc dù công tác thú y vẫn được quan tâm nhiều nhưng dịch bệnh vẫn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến hộ gia đình và sức khoẻ của con người. Việc điều tra xác định tình hình dịch bệnh ở khu vực là một việc làm rất cần thiết từ đó giúp cho các hộ gia đình và các cơ sở chăn nuôi có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhằm hạn chế bớt dịch bệnh xảy ra góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành đề tài “Điều tra tình hình dịch bệnh trên gà nuôi trong các nông hộ thuộc xã Chiềng Sung, Mai Sơn, Sơn La”

* Mục đích của đề tài:

   Làm rõ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại xã Chiềng Sung, trong những năm từ 2007- 2008, đến T6- 2009, những bệnh thường xảy ra trên đàn gia cầm.
Tỷ lệ ốm, tỷ lệ chết của từng bệnh.
Những tháng thường xảy ra: Trên cơ sở đó để có những biện pháp phòng chống thích hợp góp phần phát triển ổn định chăn nuôi gia cầm tai địa phương

NỘI DUNG:

PHẦN I  - ĐẶT VẤN ĐỀ 1
PHẦN II - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Một số hiểu biết về quá trình sinh dịch: 3
2.2. Tình hình chăn nuôi. 9
2.3. Đặc điểm của một số giống gà: 11
2.4. Nguyên nhân triệu trứng bệnh tích phòng và trị một số bệnh ở gà: 13
2.4.1. Bệnh Newcastle (Newcastle Disease) 13
2.4.2. Bệnh CRD (Chronic  Respiratory  Disease): 15
2.4.3. Bệnh tụ huyết trùng gia cầm (Pasteurellosis) 16
2.4.4. Bệnh cầu trùng gà: 18
2.4.5. Bệnh cúm gà: 19
PHẦN III  - ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
3.1. Đối tượng nghiên cứu 22
3.2. Địa điểm nghiên cứu 22
3.3. Nội dung nghiên cứu 22
3.4. Phương pháp nghiên cứu 22
PHẦN IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23
4.1. Tình hình Kinh tế - Xã hội của xã Chiềng Sung - Mai Sơn – Sơn La. 23
4.1.1. Đặc điểm chung: 23
4.1.2. Đặc điểm khí hậu: 24
4.2. Kết quả điều tra tình hình chăn nuôi gà qua các năm: 26
4.3.Các bệnh thường gặp trên đàn gà: 28
4.3.1. Tình hình mắc bệnh Newcastle 28
4.3.2. Tình hình mắc bệnh Cúm gà: 30
4.3.3. Tình hình mắc bệnh Tụ huyết trùng: 31
4.3.4. Tình hình mắc bệnh Cầu trùng: 32
4.3.5. Tình hình mắc bệnh viêm phế quản mãn tính (CRD) : 33
4.3.6 Bảng tổng hợp chung. 34
PHẦN V - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36
5.1. Kết luận: 36
5.2. Đề nghị: 36
PHẦN VI  - TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Ngọc Khen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: