Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sản xuất DOP của nhà máy LG Vina, quy trình hiếu khí (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trước đây toàn bộ lượng DOP được nhập ngoại chủ yếu từ Cộng Hòa Triều Tiên, Singapore và Nhật Bản. Khi nhà máy sản xuất DOP đi vào hoạt động thì nguồn DOP vẫn thường phải nhập ngoại sẽ được thay thế bằng sản phẩm trong nước Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp nhựa trong nước, lượng DOP nhập khẩu đã tăng không ngừng từ  13.600 T/năm (1993) và dự kiến lên đến 30.000 T/năm vào năm 2.000. Ở Việt Nam có một số công ty hoạt động sản xuất DOP như công ty LG Vina, chi nhánh điện máy xe đạp, xe máy Hà Nam Ninh, tổng công ty dầu khí Petro Việt Nam, cơ sở Lan Ngọc... DOP là một trong những nguyên vật liệu không thể thiếu, chất hóa dẻo duy nhất dùng cho ngành công nghiệp nhựa PVC Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ DOP cũng tăng không ngừng (xem bảng 1.1).NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DOP 1
1.1. Phương pháp cơ học 2
1.1.1. Song chắn rác và lưới chắn rác 2
1.1.2. Bể lắng cát 3
1.1.3. Bể lắng đợt 1 21
1.1.4. Bể điều hòa, trung hòa 4
1.2. Phương pháp hóa lý 4
1.2.1. Bể keo tụ, tạo bông 5
1.2.2. Bể tuyển nổi 5
1.2.3. Bể khử trùng 6
1.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 6
1.3.1. Xử lý sinh học trong môi trường hiếu khí 8
1.3.2. Xử lý sinh học trong môi trường kỵ khí 12
1.4. Xử lý và sử dụng bùn cặn của nước thải 17
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH LỌC SINH HỌC 18
2.1. Định nghĩa và phân loại 18
2.1.1. Định nghĩa 18
2.1.2. Phân loại 18
2.2. Cấu tạo và hoạt động của lớp màng vi sinh vật 19
2.2.1. Cấu tạo màng vi sinh vật 19
2.2.2. Quá trình tiêu thụ cơ chất 20
2.2.3. Quá trình sinh trưởng, phát triển và suy thoái của lớp màng vi sinh vật 22
2.3. Những tính chất của quá trình màng vi sinh vật 23
2.3.1. Đặc tính dính bám của màng sinh học 23
2.3.2. Đặc tính sinh học 26
2.3.3. Một số đặc tính khác 30
2.4. Động học phản ứng trong màng vi sinh 33

Chương 3: HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY LG VINA 40
3.1. Tổng quan về công ty lg vina 40
3.2. Giới thiệu về dầu hóa dẻo dop 41
3.2.1. Khái niệm về dầu hóa dẻo DOP 41
3.2.2.Công thức phân tử và công thức cấu tạo 42
3.3. Dây chuyền sản xuất 43
3.3.1. Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất 43
3.32.Thuyết minh sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất 43
3.3.3.Hiện trạng ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất 47
3.3.4.Thành phần và tính chất của hệ thống xử lý nước thải 48
3.3.5. Đề xuất công nghệ xử lý chứa dầu hóa dẻo 53Chương 4: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59
4.1. Giới thiệu quá trình lọc sinh học hiếu khí 59
4.2. Mô hình thực nghiệm 60
4.2.1. Cấu tạo 60
4.2.2. Nguyên tắc hoạt động 60
4.3. Nguyên tắc nghiên cứu 60
4.3.1. Mục tiêu nghiên cứu 60
4.3.2. Các bước cơ bản của quá trình nghiên cứu 61
4.3.3. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm 61

Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN 63
5.1. Kết quả nghiên cứu trên mô hình tĩnh của lọc hiếu khí 63
5.1.1. Kết quả chạy thích nghi tốt nhất của mô hình ở các tải trọng khác nhau 63
5.1.2. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa tải trọng và hiệu suất xử lý 64
5.1.3. Kết quả chạy thích nghi theo thời gian ở nồng độ 900 mg COD/l 65
5.1.4. Phương trình động học 69
5.2. Kết quả nghiên cứu trên mô hình động của lọc hiếu khí 70
5.3. Kết luận 73
5.4. Kiến nghị 74
Chương 6: THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT DẦU DOP CỦA CÔNG TY LG VINA
Xác định các thông số tính toán75
6.1. Bể thu gom 76
6.3.Bể tách dầu 77
6.4. Bể điều hòa 79
6.5. Bể chứa dầu đã tách 80
6.6. Bể lọc kỵ khí 80
6.7. Bể lọc hiếu khí 83
6.8. Bể lắng II 89
6.9. Bể khử trùng 95
6.10. Ngăn chứa bùn 95
Tài liệu tham khảo.
Phụ lục 1: Hình ảnh về các mô hình nghiên cứu.
Phụ lục 2: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 - 1995
Phụ lục 3: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hiện tại của nhà máy.
Phụ lục 4: Bản vẽ sơ đồ công nghệ được đề xuất.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: