ĐỒ ÁN - Hệ thống lạnh trên ô tô


Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngành công nghiệp ô tô của nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trong những năm gần đây lượng ô tô tham gia giao thông không ngừng tăng lên. Ngày nay ô tô đã trở thành phương tiện đi lại thân thiện đối với người dân Việt Nam. Nhận ra nhu cầu này nhiều hãng xe nổi tiếng trên thế giới đã đầu tư vào Việt Nam. Theo đó Nhà nước cũng có những chính sách phù hợp để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô phát triển. Ngoài những công ty đã phát triển từ lâu đời ở Việt Nam như Công ty ô tô mùng 1 tháng 5 hay công ty cơ khí ô tô Sài Gòn. Những năm gần đây nhiều công ty ô tô nước ngoài đã đầu tư vào thị trường Việt nam như : Toyota, Suzuki, Ford, Mercedes, Mazda, Huynđai.

Việc xuất hiện các công ty nước ngoài đã tác động mạnh mẽ tới việc đào tạo kỹ thuật viên trong nước sao cho đáp ứng được với nền công nghiệp ô tô nước nhà. Theo dự án đào tạo nghề của Cộng Hòa Liên Bang Đức đầu tư vào Việt Nam. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên là một trọng tâm trong dự án đó. Trong đó ngành cơ khí động lực được chú trọng ngay từ đầu.  Trong quá trình hoạt động đã đào tạo được các kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Là sinh Đại học được đào tạo chính quy , qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường dưới một mô hình đào tạo có chất lượng. Để khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường nói chung và khoa cơ khí động lực nói riêng , chúng em được giao đề tài tốt nghiệp: “Thiết kế, lắp đặt và khai thác mô hình điện lạnh trên ô tô’’. Đề tài gồm bốn phần:

Phần I : Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô Phần II : Lý thuyết chung về điều hòa không khí trên ô tô Phần III : Chọn lựa phương án thiết kế mô hình điện lạnh ô tô Phần IV : Phạm vi ứng dụng của đề tài
Phần V : Tham khảo

NỘI DUNG:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................................... 1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................. 2

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................... 5

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ....... 7

1.1 Giới thiệu chung về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô....................................... 7

1.2 Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................ 8

PHẦN II. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ ............. 9

2.1 Chức năng, phân loại, lý thuyết điều hòa không khí .................................................. 9

2.1.1 Chức năng của điều hòa không khí............................................................................... 9

2.1.2 Phân loại điều hòa không khí trên ô tô ........................................................................11

2.1.3 Lý thuyết về điều hòa không khí .................................................................................13

2.1.4 Đơn vị đo nhiệt lượng, môi chất lạnh và dầu bôi trơn.................................................15

2.2 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống điện lạnh trên ô tô ...............................19

2.2.1 Cấu tạo chung của hệ thống điện lạnh trên ô tô...........................................................19

2.2.2 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống điện lạnh trên ô tô .....................................20

2.2.3 Vị trí lắp đặt của hệ thống điện lạnh trên ô tô .............................................................20

2.3 Các thành phần chính trong hệ thống điện lạnh ô tô ................................................22

2.3.1 Máy nén .......................................................................................................................22

2.3.2 Bộ ngưng tụ (Giàn nóng) .............................................................................................28

2.3.3 Bình lọc (Hút ẩm môi chất) .........................................................................................30

2.3.4 Van giãn nở hay van tiết lưu........................................................................................32

2.3.5 Bộ bốc hơi (Giàn lạnh) ................................................................................................37

2.4 Các thành phần phụ khác trong hệ thống điện lạnh ô tô..........................................39

2.4.1 Ống dẫn môi chất lạnh .................................................................................................39

2.4.2 Cửa sổ kính ..................................................................................................................39

2.5 Các phương pháp điều khiển hệ thống điện lạnh trên ô tô.......................................40

2.5.1 Bộ điều khiển nhiệt độ .................................................................................................40

2.5.2 Bộ điều khiển tốc độ quạt ............................................................................................. 43

2.5.3 Bộ điều khiển tốc độ không tải (bù ga)......................................................................... 45

2.5.4 Bộ điều khiển chống đóng băng giàn lạnh ................................................................... 47

2.5.5 Bộ điều khiển đóng ngắt máy nén ................................................................................ 49

2.5.6 Điều chỉnh tốc độ quạt .................................................................................................. 56

2.6 Hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô .......................................................... 58

2.6.1 Khái quát về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô ....................................... 58

2.6.2 Các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí tự động................................................ 60

2.6.3 Các dạng điều khiển hệ thống điều hòa không khí tiêu biểu ........................................ 64

PHẦN III. THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỆN LẠNH TRÊN Ô TÔ............................... 73

3.1 Mục đích và yêu cầu của mô hình ................................................................................ 73

3.1.1 Mục đích của mô hình .................................................................................................. 73

3.1.2 Yêu cầu của mô hình .................................................................................................... 73

3.2 Chọn phương án, phân tích ưu điểm và nhược điểm của các mô hình .................... 74

3.2.1 Xây dựng mô hình điện lạnh trên ô tô .......................................................................... 76

3.2.2 Sơ đồ điện điều khiển hệ thống điện lạnh trên ô tô ...................................................... 81

PHẦN IV. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI ..................................................... 82

4.1 Giảng dạy về lý thuyết ................................................................................................... 82

4.1.1 Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống điện lạnh ô tô....................................................... 82

4.1.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện lạnh ô tô ........................................................ 82

4.2 Giảng dạy về thực hành................................................................................................. 82

4.2.1 Các dụng cụ, thiết bị sử dụng khi bảo dưỡng, sửa chữa ............................................... 82

4.2.2 Các bài thực tập trên mô hình ....................................................................................... 86

4.3 Chẩn đoán xác định hỏng hóc, sửa chữa ..................................................................... 93

4.3.1 Chẩn đoán tình trạng của hệ thống ............................................................................... 93

4.3.2 Xác định hỏng hóc và sửa chữa .................................................................................... 99

PHẦN V. THAM KHẢO ................................................................................................. 104

KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 115

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 116


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: