ĐỒ ÁN - Khảo sát và thiết kế hạ tầng mạng doanh nghiệp


Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hệ thống mạng máy tính đã ra đời và phát triển một cách nhanh chóng về cả quy mô và ứng dụng. Mạng máy tính đã trở nên rất quan trọng trong quá trình hoạt động của các công ty xí nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh. Nó là kênh thông tin không thể thiếu trong thời đại công nghệ hiện nay. Trong điều kiện kinh tế phát triển như hiện nay hầu hết các công ty xí nghiệp đều triển khai xây dựng cho mình một hệ thống mạng cục bộ (mạng LAN) để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu nội bộ đảm bảo tính an toàn cũng như tính bảo mật cho dữ liệu một cách thuận tiện. Cũng thông qua hệ thống mạng để trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác một cách nhanh chóng. Mặt khác nhờ có mạng giúp cho các nhân viên trong công ty xí nghiệp truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng, hơn thế còn giúp cho người quản trị mạng có cái nhìn tổng quát hơn hệ thống mạng trong công ty để khắc phục những lỗi do người sử dụng gây ra, ngoài ra còn giúp người quản trị phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng đối tượng trong công ty một cách hợp lý, giúp cho người lãnh đạo điều hành công ty dễ dàng quản lý nhân viên và điều hành công ty.
Trong bài đồ án tốt nghiệp này em xin trình bày đề tài: “Khảo sát và thiết kế mạng hạ tầng mạng doanh nghiệp”.

Đồ án được bố cục làm  3 phần:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Nội dung
o Chương 1 – Tổng quan về mạng máy tính
o Chương 2 – Tổng quan về mạng LAN
o Chương 3 – Khảo sát và thiết kế hạ tầng mạng cho doanh nghiệp
o Chương 4 – Mô phỏng hạ tầng mạng doanh nghiệp
Phần 3: Phụ lục và tài liệu tham khảo
Mục đích nghiên cứu đồ án “Khảo sát và thiết kế hạ tầng mạng doanh nghiệp” là em có thể thiết kế và xây dựng các mạng LAN, WAN, và các mạng khác phục vụ theo yêu cầu của thực tế. Trong quá trình làm đồ án do kiến thức có hạn nên còn nhiều hạn chế, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.

NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU i
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU v
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ vi
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 1
1.1. Khái niệm cơ bản của mạng máy tính 1
1.1.1. Khái niệm 1
1.1.2. Các mục tiêu của việc tạo nên mạng máy tính 2
1.1.3. Phân loại mạng máy tính 2
1.2. Mô hình 7 tầng OSI 5
1.2.1. Các giao thức trong mô hình OSI 6
1.2.2. Các tầng của mô hình OSI 8
1.3. Giao thức TCP/IP 15
1.3.1. Tổng quan về bộ giao thức TCP/IP 15
1.3.2. Quá trình đóng/mở gói dữ liệu 18
1.3.3. Một số giao thức trong bộ giao thức TCP/IP 19
1.3.4. So sánh giữa TCP/IP với OSI 21
1.4. Kết luận chương 1 21
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ MẠNG LAN 22
2.1. Khái niệm mạng LAN 22
2.2. Các dạng Topo trong mạng LAN 23
2.2.1. Mạng hình sao 23
2.2.2. Mạng đường thẳng (Bus) 24
2.2.3. Mạng dạng vòng 25
2.2.4. Mạng kết nối hỗn hợp 26
2.3. Các công nghệ LAN 29
2.3.1. Ethernet 29
2.3.2. Token Ring 30
2.3.3. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 31
2.4. Công nghệ mạng VLAN (VIRTUAL LAN) 31
2.4.1. Tạo mạng LAN ảo với một bộ chuyển mạch 32
2.4.2. Tạo mạng LAN ảo với nhiều bộ chuyển mạch 32
2.4.3. Các mô hình mạng LAN ảo 33
2.4.4. Ưu điểm và nhược điểm của mạng LAN ảo 34
2.5. Mô hình mạng LAN 34
2.5.1. Lớp Lõi (Core Layer) 35
2.5.2. Lớp Phân Phối (Distribution Layer) 36
2.5.3. Lớp Truy Cập (Access Layer) 36
2.6. Cơ bản về định tuyến 37
2.6.1. Khái quát về định tuyến 37
2.6.2. Nguyên tắc định tuyến 37
2.6.3. Phân loại định tuyến 39
2.6.4. Các thuật toán định tuyến động 40
2.6.5. Các giao thức định tuyến được sử dụng trong mạng LAN 43
2.6.6. Cấu hình cơ bản 45
2.7. Kết luận chương 2 50
  CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO DOANH NGHIỆP 51
3.1. Giới thiệu công nghệ mạng Cisco 51
3.2. Yêu cầu của việc thiết kế 52
3.3. Khảo sát và phân tích các ràng buộc yêu cầu 53
3.3.1. Khảo sát các thiết bị cần lắp đặt trong các phòng ban của công ty 53
3.3.2. Khảo sát các yêu cầu của công ty 54
3.3.3. Mục tiêu khi thiết kế 54
3.3.4. Phương pháp thiết kế 55
3.3.5. Phân tích các yêu cầu 55
3.3.6. Định hướng mở rộng của công ty 56
3.4. Phân tích các mục tiêu kỹ thuật 56
3.4.1. Tính thích ứng 56
3.4.2. Tính tiện lợi 56
3.4.3. Hiệu suất 57
3.4.4. Bảo mật 57
3.4.5. Quản lý 57
3.4.6. Chi phí hiệu quả 57
3.4.7. Bảng mô tả các ứng dụng mạng 58
3.5. Đặc tính hóa lưu lượng mạng 58
3.5.1. Đặc tính hóa luồng lưu lượng 58
3.5.2. Đặc tính hóa traffic 59
3.6. Thiết kế topo mạng 62
3.6.1. Thiết kế sơ đồ vật lý mạng LAN cho công ty 62
3.6.2. Sơ đồ cấu trúc của tòa nhà 64
3.7. Kế hoạch phân bố dải địa chỉ IP và chia VLAN 66
3.7.1. Chi nhánh tại Thành phố Vinh 66
3.7.2. Chi nhánh tại Thành phố Hà Tĩnh 67
3.8. Chọn giao thức định tuyến và chuyển mạch 72
3.8.1. Hệ thống chuyển mạch và định tuyến trung tâm cho LAN 72
3.8.2. Chọn giao thức định tuyến 72
3.9. Thiết kế an ninh cho hệ thống 74
3.9.1. Phân tích các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hệ thống. 74
3.9.2. Kế hoạch an ninh cho công ty. 74
3.9.3. Chính sách an ninh cụ thể 75
3.10. Kết luận chương 3 76
   CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG MẠNG LAN CHO DOANH NGHIỆP 77
4.1. Giới thiệu về phần mềm Cisco Packet Tracer 77
4.2. Sơ đồ mô phỏng 77
4.3. Kết quả mô phỏng 78
4.4. Kết quả chương 4 83
KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
PHỤ LỤC 86

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: