Phân tích và thiết kế mạng truy nhập GPON dựa trên phần mềm mô phỏng OptiSystem


Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của các khu vực kinh tế, các tổ chức xã hội đã tạo ra nhu cầu rất lớn trong việc sử dụng các dịch vụ tiện ích tích hợp thoại, hình ảnh và dữ liệu.Bên cạnh đó, các dịch vụ ứng dụng trên Internet ngày càng phong phú và phát triển với tốc độ nhanh chóng như các dịch vụ mua bán trực tuyến, ngân hàng, các dịch vụ đào tạo từ xa, game trực tuyến,… Đặc biệt nhu cầu về các loại dịch vụ gia tăng tích hợp thoại, hình ảnh và dữ liệu đang ngày càng tăng. Sự phát triển của các loại hình dịch vụ mới, đòi hỏi hạ tầng mạng truy nhập phải đáp ứng các yêu cầu về băng thông rộng, tốc độ truy nhập cao. Vậy nên mạng quang là một giải pháp cần thiết và quan trọng để giải quyết các vấn đề trên. Trong đó, mạng truy nhập quang thụ động GPON (Passive Optical Network) là một giải pháp triển vọng đầy hứa hẹn trong mạng truy nhập để làm giảm bớt hiện tượng tắc nghẽn mạng. Mạng GPON là mạng điểm đến đa điểm mà không cần có các thành phần tích cực trong tuyến truyền dẫn từ nguồn đến đích, cơ bản thì nó bao gồm sợi quang, và các thiết bị thụ động. Điều này làm tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, phân phối thiết bị, cấp nguồn và tận dụng được kiến trúc mạng quang.

Những năm gần đây Việt Nam cũng đã triển khai mạng truy nhập quang thụ động GPON đang có nhiều ưu thế. Công nghệ GPON hiện nay là một trong những công nghệ được lựa chọn hàng đầu cho việc triển khai mạng truy nhập tại nhiều nước trên thế giới. GPON là công nghệ hướng tới cung cấp dịch vụ mạng đầy đủ, tích hợp thoại, hình ảnh và số liệu với băng thông rộng.
Xuất phát từ vị trí, vai trò của mạng truy nhập quang và các công nghệ truy nhập quang trong sự phát triển chung của hệ thống mạng viễn thông và mong muốn tìm hiểu mô hình hệ thống GPON nên em đã chọn đề tài “Phân tích và thiết kế mạng  truy nhập GPON dựa trên phần mềm mô phỏng OptiSystem.” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần lời mở đầu, nội dung luận văn được chia thành ba chương cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quang mạng truy nhập .
Chương này trình bày khái niệm mạng truy nhập cũng như phân loại mạng truy nhập quang. Những ưu điểm vượt trội của mạng truy nhập.
Chương 2: Mạng quang thụ động với chuẩn GPON.
Chương này trình bày kiến trúc mạng quang thụ động PON. Và tìm hiểu sâu hơn về công nghệ GPON như các tiêu chuẩn kỹ thuật, kỹ thuật truy nhập…
Chương 3: Phân tích và thiết kế mạng truy nhập GPON dựa trên phầm mềm OptiSystem.
Chương này trình bày các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mạng quang và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mạng quang thông qua phần mềm OptiSystem.

NỘI DUNG:

DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MẠNG TRUY NHẬP 2
1.1 Sự ra đời 2
1.2 Khái niệm 2
1.3 Những giai đoạn phát triển của mạng truy nhập 4
1.4 Các công nghệ truy nhập 5
1.4.1 Phân loại 5
1.4.2 So sánh và đánh giá các công nghệ truy nhập 6
1.4 Kết luận chương 9
CHƯƠNG 2: MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG VỚI CHUẨN GPON 10
2.1 Mạng thụ động PON 10
2.1.1 Khái niệm mạng quang thụ động 10
2.1.2 Đặc điểm chính của hệ thống 10
2.1.3 Kiến trúc mạng quang thụ động PON 11
2.1.5So sánh mạng PON và AON 14
2.1.6 Các chuẩn mạng PON 17
2.1.7 Ưu, nhược điểm mạng PON 23
2.2 Giới thiệu công nghệ GPON 23
2.3 Kiến trúc mạng GPON. 24
2.3.1 Kết cuối đường quang OLT 24
2.3.2 Thiết bị đầu cuối mạng ONU/ONT 25
2.3.3 Mạng phân phối quang ODN 26
2.4 Các tiêu chuẩn kỹ thuật 27
2.4.1 Tốc độ bit 27
2.4.2 Khoảng cách 28
2.4.3 Tỉ lệ chia 28
2.5 Kỹ thuật truy nhập và phương thức ghép kênh trong mạng GPON 28
2.5.1 Kỹ thuật truy nhập 28
2.5.2 Phương thức ghép kênh 29
2.6 Cấu trúc phân lớp của mạng quang GPON 30
2.6.1 Lớp phụ thuộc phương tiện vật lý PMD. 30
2.6.2 Lớp hội tụ truyền dẫn GTC 31
2.6.3 Cấu trúc khung GTC 35
2.7 Phương thức đóng gói dữ liệu 36
2.7.1 Cấu trúc tế bào ATM 36
2.7.2  Cấu trúc khung GEM. 38
2.8 Bảo vệ đối với phần mạng quang thụ động 39
2.8.1 Chuyển mạch bảo vệ 39
2.8.2 Bảo mật trong GPON 40
2.9 Kết luận chương 40
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG  TRUY NHẬP GPON DỰA TRÊN PHẦN MỀM OPTISYSTEM 41
3.1 Giới thiệu phần mềm  OptiSystem 41
3.1.1 Giới thiệu chung 41
3.1.2 Các ứng dụng của phần mềm OptiSystem 41
3.1.3 Các đặc điểm chính của phần mềm OptiSystem 42
3.2 Thiết kế hệ thống mạng theo chuẩn GPON 44
3.2.1 Các thông số thiết lập mạng GPON 44
3.2.2 Sơ đồ hệ thống mạng GPON 47
3.3 Phân tích mạng truy nhập GPON dựa trên phầm mềm OptiSystem 48
3.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mạng quang 48
3.3.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mạng quang 52
3.4 Kết luận chương 62
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: