Quản lý bán hàng linh kiện máy tính


Ngày nay, ngành Công nghệ thông tin phát triển rất nhanh chóng và ứng dụng ngày càng rộng rãi trong cuộc sống và  trong các công tác quản lý của các công ty  lớn, bệnh viện trường học, trụ sở ủy ban… đặc biệt là trong công tác quản lý bán hàng. Nó có tác dụng thiết thực đối với đời sống con người, giúp cho người quản lý có cái nhìn tổng thể mà chi tiết thông tin được lưu trữ đầy đủ, cập nhật hàng ngày, nâng cao hiệu quả làm việc, tiết kiệm sức làm việc.
Hiện nay linh kiện máy tính trên thị trường và các thiết bị điện tử là rất nhiều, cùng với rất nhiều chủng loại và nguồn gốc xuất xứ. với niềm đam mê tìm hiếu những vấn đề liên quan đến chuyên ngành học tập Công nghệ thông tin của mình, chúng em đã quyết định chọn đề tài quản lý bán hàng: linh kiện máy tính. Với kiến thức thực tế và qua quá trình tìm hiểu thực trạng của hệ thống bán hàng chúng em đã thu được một số kết quả.


NỘI DUNG:

Lời nói đầu 2
I. Bài toán 3
II. Phân tích thiết kế 3
1. Biểu đồ Use case (Use Case Diagram) 3
2. Xây dựng biểu đồ lớp cơ bản 8
3.  Xây dựng biều đồ tuần tự 10
4. Biểu  đổ lớp chi tiết. 16
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 19
1. Hàng 19
2. Đăng nhập 20
3. Hàng xuất 20
4. Hàng nhập 20
5. Phiếu xuất 21
6. Phiếu nhập 21
7. Nhà cung cấp 21
8. Khách hàng 21
IV. Chương trình. 22
1. Form đăng nhập 22
2. Form phiếu xuất 23
3. Form phiếu nhập 23
4. Form tìm thông tin khách hàng 24
5. Form thông tin hàng hóa 25
6. Form báo cáo doanh thu 26
V. Kết luận 26
1. Đánh giá công việc 26
2. Tài liệu tham khảo 27

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: