Quy trình sản xuất Biodiesel từ Vi tảo


Trên thực tế, để có thể dùng làm biodiesel, các loại dầu và mỡ phải được tinh chế thành methyl hoặc ethyl ester. Ở Mỹ, dầu nành là nguyên liệu phổ biến nhất để tinh chế methyl ester, trong khi ở châu Âu và Canađa, người ta lại hay dùng hạt cải dầu (Canola) để sản xuất biodiesel. Trong quá trình chuyển hóa nhiều loại dầu được chuyển hóa thành methyl ester nhờ phản ứng hóa học với methanol (có các chất xúc tác như Na (natri) hay KOH (potassium hydroxide).

Sau đó, nước, glyxerin, methanol và một số chất cặn bã khác sẽ được tách trước khi biodiesel trở thành loại nhiên liệu có chất lượng đủ tiêu chuẩn dùng cho động cơ diesel.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: