SÁCH - Dung sai lắp ghép và chuỗi kích thước (PGS. Hà Văn Vui)


Cuốn sách này gồm có 4 chương:

Chương 1: giới thiệu dung sai và lắp ghép các bề mặt trơn, các khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa trong lĩnh vực dung sai và lắp ghép, cơ sở của hệ thống dung sai và lắp ghép theo tiêu chuẩn ISO và TCVN, cách sử dụng dung sai và lắp ghép, trong đó có giới thiệu phương pháp tính toán lựa chọn lắp ghép có khe hở và lắp ghép có độ dôi. Phụ lục của chương 1 là các bảng so sánh giữa các lắp ghép theo TCVN cũ, các tiêu chuẩn cũ của Nga và các TCVN mới theo ISO để tiện cho việc nghiên cứu, xử lý các tài liệu và sách cũ.


Chương 2: giới thiệu dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, các thuật ngữ, định nghĩa về sai lệnh, dung sai hình dạng, sai lệnh và dung sai vị trí phụ thuộc và không phụ thuộc của các bề mặt...

Chương 3: giới thiệu về nhám bề mặt

Chương 4: giới thiệu về chuỗi kích thước

LINK MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: