TÀI LIỆU - Giao diện phát triển ứng dụng của hệ điều hành Linux Kernel (API)


1. EBOOK - Linux Kernel Development - Third Edition (Robert Love)
2. EBOOK - Linux System Programming
3. EBOOK - The Linux Programming interface (Michael KerrisK)LINK DOWNLOAD 1

LINK DOWNLOAD 2

LINK DOWNLOAD 3
M_tả

Không có nhận xét nào: