Tìm hiểu đồng hồ đo lưu lượng kiểu bánh guồng (tàu thủy) - Paddle Wheel Flow Meter


Loại đồng hồ đo lưu lượng kiểu bánh guồng (tàu thủy) được phân cùng loại với lưu lượng kế kiểu tuabin. Đồng hồ đo lưu lượng kiểu bánh guồng thường được cung cấp với 02 loại kết cấu như mô tả dưới đây:

(1) Đồng hồ đo lưu lượng bánh guồng dòng chảy tiếp tuyến, với cấu trúc bánh xe nước.

(2) Đồng hồ đo lưu lượng bánh guồng dòng chảy dọc trục, với cấu trúc cối xay gió

Dòng chảy và số vòng quay của bánh guồng tỷ lệ với nhau. Do đó, bằng cách quay bánh guồng với lực tạo ra từ dòng chảy chất lỏng, có thể đo tốc độ của dòng chảy này từ số vòng quay.

Bằng cách gắn một nam châm trong trục quay và trên cạnh của bánh guồng, các xung có thể được trích xuất dưới dạng tín hiệu, chuyển đổi số vòng quay thành tốc độ dòng chảy.
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

Lưu lượng trên mỗi xung đơn × số lượng xung : thời gian = lưu lượng tức thời

(Flow per single pulse × amount of pulses ÷ time = instantaneous flow)

VIDEO THAM KHẢO:

Chúc các bạn thành công!
M_tả

No comments: