TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM Y HỌC - SẢN PHỤ KHOA


KHUNG CHẬU NỮ

CÂU HỎI ĐIỀN TỪ

1.Khung chậu được cấu tạo bởi 4 xương:
-Phía trước và hai bên là....(A).............
-Phía sau................( B).........................
2. Mặt phẳng đi qua eo trên gọi là..................
3. Mặt phẳng đi qua eo dưới gọi là..................
4. Đáy chậu trước còn gọi là............................
5. Đáy chậu sau gọi là......................................
6. Đường kính trước sau của khung chậu khung chậu lớn còn gọi là đường
kính...............................

CÂU HỎI ĐÚNG / SAI

Chọn câu đúng (Đ) / sai(S).
7. Eo trên có hình tim
A. Đúng
B. Sai
8. Đường kính trước sau của eo trên có thể thay đổi trong chuyển dạ
A. Đúng
B.  Sai
9. Mặt phẳng đi qua eo trên gọi là mặt phẳng sổ
A.  Đúng
B.  Sai
10. Khớp cùng cụt là khớp bán động cho nên các đường kính của nó có thể dãn ra
khi thai đi qua eo dưới
A. Đúng
B. Sai
11. Đường kính nhô-  hậu mu là đường kính trước sau của eo dưới:
A. Đúng
B. Sai
12. Trên lâm sàng người ta thường dùng thước dây để đo các đường kính của
khung chậu ngoài:
A.  Đúng
B.  Sai
13. Compa Baudelocque là một dụng cụ để đo các đường kính ngoài của khung
chậu
A.  Đúng

...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: