Công nghệ sản xuất nước mắm chay từ đậu nành


1.Mục đích của nước mắm chay: 

Tạo đa dạng sản phẩm từ đậu nành và hương vị đặc trưng cho sản phẩm.
Cung cấp một sản phẩm có hương vị đặc biệt cho người ăn chay và là một sản phẩm mới có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, có giá trị cảm quan tốt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Trên cơ sở tham khảo qui trình sản xuất nước chấm truyền thống. Thí nghiệm được tiến hành với các nội dung nghiên cứu sau:Thiết lập qui trình sản xuất và tìm ra công thức phối chế nguyên liệu thích hợp, khảo sát thành phần muối, vi khuẩn và nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và giá trị cảm quan của sản phẩm.NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.
1.Mục đích của nước mắm chay:
2.Giới thiệu về nguyên liệu.
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT
1.Thành phần chính trong nước mắm chay từ đậu nành.
1.1.Giới thiệu về nguyên liệu muối.
1.2.Nước cho vào lên men.
2.Vi sinh vật trong lên men nước mắm chay.
3.Điều kiện sinh trưởng và phát triển.
4.Ứng dụng.
5.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men và thủy phân.
5.1 Lượng nước cho vào trong quá trình thủy phân.
5.2 Tính hiệu suất thủy phân.
5.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến enzyme.
5.4 Vai trò của pH.
6.Cơ sở sinh hoá của quá trình lên men
7.Cơ chế quá trình hình thành nước mắm.
8.Quuy trình.
9. Thuyết minh quy trình.
CHƯƠNG 3: MÁY MÓC THIẾT BỊ.
CHƯƠNG 4:CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG.
CHƯƠNG 5 : ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG .

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: