GIÁO TRÌNH - Y học gia đình (Bs. Trương Thị Mỹ Nhiên)


Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:

1. Trình bày được khái niệm Y học gia đình
2. Trình bày được sự phát triển Y học gia đình trên thế giới và Việt Nam.
3. Phân tích sáu nguyên tắc cơ bản của Y học gia đình.
4. Giải thích các khái niệm thường dùng ừong Y học gia đình
5. Nhận thức hiệu quả của Y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe người dân.

1. KHÁI NIỆM VỀ Y HỌC GIA ĐÌNH 

1.1 Y học gia đình là gì?

Theo định nghĩa của Hiệp Hội Y Học Gia Đình Hoa Kỳ (AAFP): Y Học Gia Đình là ngành y học cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên tục, hiệu quả cho từng cá nhân và gia đình. Đây là chuyên ngành rộng lồng ghép sinh học, lâm sàng học và khoa học hành vi. Phạm vi hoạt động của y học gia đình gồm các nhóm tuổi, giới tính, cơ quan và các bệnh lý thực thể.

NỘI DUNG:

1. Chuyên khoa Y học gia đình và các nguyên tắc của Y học gia đình 3
2. Tác động của bệnh tật đối với gia đình 16
3. Các kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe 23
4. Khám sức khỏe cho người già 32
5. Khám tầm soát và tham vấn tại phòng khám ngoại trú theo y học gia đình 36
6. Xét nghiệm sàng lọc theo nhóm tuổi và yếu tố nguy cơ 49
7. Duy trì sức khỏe cho người trưởng thành 68

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: