Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng của các hệ thống giải nhiệt cho chiller trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm


+ Lý do chọn đề tài: Hệ thống điều hòa không khí trung tâm với cụm chiller là công nghệ mới đã được phát triển rất mạnh, ứng dụng rrộng rãi trong công nghiệp và dân dụng. Trong hệ thống điều hòa không khí sử dụng nước là chất tải lạnh thì chiller là bộ phận quan trọng nhất. Việc lựa chọn loại chiller phù hợp yêu cầu cụ thể đòi hỏi phải có am hiểu từng loại chiller.

+ Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
 Hệ thống được bộ các tiêu chí đánh giá sử dụng năng lượng của thi t bị và hệ thống

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: