Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng


Mục tiêu đề ra là tự thiết kế đợc và nắm vững quy trình công nghệ chế tạo các robot thông minh. Khả năng của robot có thể nhận biết và xử lý tình huống trong quá trình làm việc thể hiện nh những dấu hiệu bớc đầu về sự thông minh. Khả năng đó cũng chỉ có thể hiện thực đợc nếu robot đợc cấu thành từ các môđun thiết bị chấp hành tiên tiến, điều khiển linh hoạt đợc và chính xác, đồng thời đợc trang bị thêm các môđun cảm biến và các môđun chơng trình điều khiển thông minh. Tạo dựng robot công nghiệp theo hớng "môđun hoá" là xu thế hiện đại và có nhiều u điểm: Với các môđun đợc chuyên môn hoá sản xuất, có chất lợng đảm bảo, nên có thể tạo dựng các robot nhiều loại hình và với mức độ thông minh khác nhau, phù hợp với các yêu cầu ở trong nớc, hiện nay còn đòi hỏi số lợng ít nhng đa dạng về chủng loại. Trong số các robot tiên tiến hiện nay thì loại robot song song đang đợc thu hút sự chú ý của công trình nghiên cứu vì chúng có nhiều ứng dụng quan trọng.

Vì vậy cụ thể hoá mục tiêu đề ra của Đề tài là tự thiết kế và chế tạo các môđun cấu thành các robot thông minh, trong đó có các môđun robot song song, phục vụ cho các ứng dụng quan trọng rất đa dạng trong sản xuất. Đó cũng là những nội dung đã đợc Hội đồng T vấn xác định đối với đề tài này.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: