ĐỒ ÁN - Thiết kế máy xoắn dây cáp điện (Thuyết minh + Bản vẽ)


Sau một thời gian dài kể từ khi nhận đề tài làm Đồ Án Tốt Nghiệp “Thiết Kế Máy Xoắn dây cáp điện 12 -  18”. Được thầy hướng dẫn giao đến nay em đã tạm thời hoàn thành với nội dung các phần tính toán, thiết kế như đã nêu ở mục lục. Do thời gian và khả năng của em có hạn nên việc tính toán, thiết kế sẽ không theo như ý muốn, hơn nữa đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc va chạm thực tế, với một kiến thức, khối lượng lớn nên đã gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng dù sao đi nữa sự cố gắng miệt mài cũng giúp em vươn tới nhiều hơn.

Lời đầu tiên em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc với tấm lòng nhiệt tình, vui vẻ của thầy giáo hướng dẫn Phạm Đăng Phước đã mang đến cho em nhiều kiến thức bổ ích trong việc tìm hiểu phát huy đề tài này.Và đây cũng là hành trang của em trong tương lai giúp em đi đến sự trưởng thành.
Tuy nhiên trên danh nghĩa là đã hoàn thành nhưng đề tài “Thiết Kế Máy Xoắn dây cáp điện 12 -  18 “ của em còn rất nhiều sai sót và hạn chế, chưa đáp ứng được với thực tế, mong các quí thầy cô, anh chị đóng góp thêm và em cũng cần phát huy hơn nữa để đề tài được hoàn thiện tốt hơn.
Lời cuối cùng em xin tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo hướng dẫn Phạm Đăng Phước cùng các quý  thầy cô đã giúp em đạt đến thời điểm này.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH ĐIỆN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG DÂY CÁP ĐIỆN .
     1/ Quá trình phát triển của nghành điện.................................................2
2/ Nhu cầu sử dụng ................................................................................3
  3/ Phân tích sản phẩm ............................................................................4

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY........7
     1/ Phân tích các loại sản phẩm..................................................................7
     2/Phân tích chọn phương án thiết kế máy.................................................7
          2.1) Nội dung của thiết kế máy............................................................7
   2.2) Yêu cầu chung của công việc thiết kế máy...................................8
          2.3) Chọn phương án bện ..............................................................9
     3/ Phân tích các chuyển động của máy...................................................12

CHƯƠNG III : THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY..........................................13
     I/ Nội dung của thiết kế động học máy .................................................13
     II/ Sơ đồ nguyên lý của máy thiết kế......................................................15
     III/. Phân phối tỷ số truyền và tính số vòng quay các trục.....................17
 III.1/. Tính toán phần một : Đường truyền từ động cơ đến các khung  quay..............................................................................................17
           1/ Sơ đồ động để tính toán................................................................17
           2/ Tính toán phân phối tỷ số truyến..................................................18
              2.1) Nguyên tắc phân phối tỷ số truyền.........................................18
              2.2) Phân phối tỷ số truyền............................................................18
                 2.2.1) Tỷ số truyền của bộ truyền đai thứ nhất...........................18
       2.2.2) Tỷ số truyền của hộp giảm tốc thứ nhất..........................19
         2.2.3)  Tỷ số truyền bộ truyền đai thứ hai..................................20
         2.2.4) Tỷ số truyền của bộ truyền  đai thứ ba ............................20
         2.2.5) Tỷ số truyền của hộp giảm tốc thứ hai.............................20
          2.2.6) Phân phối tỷ số truyền cho hộp tốc độ  thứ nhất.............20
III.2/  Tính toàn phần hai :  Phân phối tỷ số truyền từ động cơ đến tang cuốn cáp thành phẩm................................................................24
     1/.Sơ đồ động của  đường truyền. ....................................................24
      2/.Phân phối tỷ số truyền .................................................................24
  2.1) Tỷ số truyền  của hộp tốc độ thứ hai....................................24
                2.2) Tỷ số truyền của bộ truyền  bánh răng ................................35
                2.3)Tỷ số truyền của bộ truyền xíc..............................................36
   2.4) Tỷ số truyền của bộ truyền bánh răng nón..........................36
3/ Tính số vòng quay của tang  và vận tốc chuyển động tịnh tiến của dây..........37

CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC MÁY VÀ CHỌN CÔNG SUẤT  ĐỘNG CƠ ĐIỆN 41
     I / Tính toán động lực học máy...............................................................41
       I.1/ Tính toán động lực học cụm  máy thứ nhất từ động cơ truyền đến các khung quay .
              1/ Phân tích các lực tác dụng lên khung .......................................41
       2/ Sơ đồ tính toán .........................................................................41
    3/ Quá trình tính toán....................................................................42
3.1) Với khung mang 18 cuộn dây cáp phôi.............................42
                    3.2) Với khung mang 12 cuộn dây cáp phôi............................42
               4/ Tinh công suất trên trục các khung và chuyển công suất về trên trục 3.......................................................................................47
4.1) Khung mang 18 cuộn dây ...............................................47
4.2) Khung mang 12  cuộn dây..............................................47
I. 2/  Tính toán động lực học cụm  máy thứ hat từ động cơ truyền đến các tang kéo..............................................................................47
1. Phân tích các lực tác dụng lên tang kéo.................................47
2. Sơ đồ tính toán ......................................................................47
3. Quá trình tính toán.................................................................49
3.1) Tính mômen cản quán tínhdo khối lượng của các tang gây ra......................49
3.2) Mômen cản quán tính  do khối lượng của các cuộn dây cáp phôi gây ra ..................49
3.3) lực cản ma sát do khối lượng của dây gây ra..........50
3.4) do lực ép của khuôn gây ra.....................................50
3.5) do momen xoắn gây ra.............................................50
4. Tính công suất trên trục tang và quy về trên trục 3...............51
II / Tính công suất động cơ....................................................................51
CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN .................52
         1/ Tinh bộ thiết kế bộ truyền đai thang truyền từ động cơ đến trục3..52
         2/ Thiết kế bộ truyền xích...................................................................54
3/ Thiết kế bộ truyền trục vít- bánh vít................................................56
4/ Thiết kế hộp giảm tốc......................................................................60
        4.1) Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh.................................60
4.2) Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm ................................65
4.3) Thiết kế bộ truyền  xích trong hộp giảm tốc dùng để  đảo chiều............................................................................................68
4.4) Tính ly hợp đảo chiều.........................................................70
4.5) Tính toán thiết kế trục và then............................................71
      4.5.1) Tính đường kính sơ bộ của các trục...............................71
              4.5.2) Tính gần đúng trục.........................................................73
4.5.3)   Tính chính xác trục.......................................................79
4.6) Tính then.............................................................................81
4.7) Thiết kế gối đỡ trục.............................................................82
4.7.1) Chọn .ổ cho trục I...........................................................82
4.7.2) Chọn ổ cho trục II..........................................................83
4.7.3) Chọn ổ cho trục III.........................................................84
              4.8) Cấu tạo vỏ hộp và các chi tiết khác........................................85

CHƯƠNG 6.QUI ĐỊNH VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, BÔI TRƠN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY................................................................86
6.1)  Qui định vận hành .......................................................................86
6.2) Hướng dẫn sử dụng ......................................................................87
6.3) Bôi trơn máy ................................................................................89
6.4)  Bảo dưỡng máy ...........................................................................90

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: