ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CNTT TÌM HIỂU VỀ RUBY ON RAILS VIẾT CHƯƠNG TRÌNH DEMO QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIN HỌC


I. Ngôn ngữ Ruby

1. Lịch sử phát triển
Ruby được tạo ra bởi Yukihiro Matsumoto (hay còn được gọi là Matz),người Nhật Bản, vào ngày 24 tháng 2, 1993 và đưa ra bản chính thức vào năm 1995.
Ruby chịu nhiều ảnh hưởng từ Perl, và khi hoàn tất ngôn ngữ này, Matz đã đùa với một người bạn rằng nên đặt tên thế nào nghe cho nó giống một thứ đá quý nào đó (Perl lúc đầu cũng được đặt tên là Pearl - ngọc trai). Và bạn của anh đã gợi ý cái tên Ruby. Sau này Matz cũng bất ngờ khi phát hiện ra Pearl là viên đá quý tượng trưng cho những người sinh tháng 6, còn Ruby thì tượng trưng cho những người sinh tháng 7. Anh cho rằng cái tên Ruby như thế là phù hợp vì Ruby kế thừa và phát triển nhiều đặc tính từ Perl
Hiện phiên bản mới nhất và ổn định của Ruby là 1.9.2.


NỘI DUNG:

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2
LỜI CẢM ƠN 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RUBY ON RAILS FRAMEWORK 5
I. Ngôn ngữ Ruby 5
1. Lịch sử phát triển 5
2. Ruby là gì? 5
3. Ruby có thể làm được những gì? 5
4.  So sánh một số ngôn ngữ lập trình khác 6
5. Ruby IDE và editor hỗ trợ 7
II. Rails Framework 10
1. Lịch sử phát triển 10
2. Ruby on Rails là gì? 10
3. Các tính năng chính của Ruby on Rails 11
4. Kiến trúc MVC 12
5. Các thành phần của Rails 13
6. Tạo mới một project Rails 14
CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH DEMO 20
I. Phân Tích Cơ Sở Dữ Liệu 20
1.Mô Hình ERD 20
2.Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ 21
3.Mô Hình Vật Lý 21
4. Diễn Giải Cơ Sở Dữ Liệu 22
II. Demo Ruby On Rails 24
CHƯƠNG III:KẾT LUẬN 27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: