Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học vinh


Giáo dục đại học của chúng ta đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong thời gian qua, tuy nhiên nhìn chung chất lượng chưa thể đáp ứng kịp với yêu cầu của phát triển của kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn của nền kinh tế tri thức dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ. Sức mạnh của một quốc gia sẽ được quyết định bởi tiềm lực khoa học và công nghệ của chính quốc gia đó, tiềm lực này chỉ có thể được tạo ra bởi nền giáo dục, đặc biệt là đại học. Xác định tầm quan trong đó, Nhà nước ta đã quán triệt các chủ trương và chính sách thông qua “Luật giáo dục đại học” với mục tiêu chung là “Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế”. Để tạo ra được nguồn nhân lực có trình độ cao, tạo ra tri thức mới và các sản phẩm khoa học công nghệ thì vai trò của nghiên cứu khoa học và công nghệ là trên hết.Tài liệu này do thành viên có TK Email (vietdung.n5@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: