SÁCH SCAN - Mạng điện dụng cụ điện gia đình (Hoàng Hữu Thận)


Giới thiệu về các dụng cụ điện cấp nhiệt. Đèn điện, động cơ điện cỡ nhỏ và các thiết bị có động cơ. Thiết bị lạnh và thiết bị điện tử dùng trong gia đình. Biến áp nguồn cung cấp. Thiết bị và vật liệu kỹ thuật mạng điện gia đình. Nối đất và chống sét mạng điện gia đình. Kỹ thuật lắp đặt và thiết kế mạng điện gia đình.

Mạch điện gia đìn. Quản lý khai thác và xửa lý vấn đề thường gặp trong mạng điện gia đình.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: