SÁCH SCAN - Nhiệt động lực học - Tóm tắt lý thuyết - Bài tập cơ bản & nâng cao (TS. Nguyễn Quang Học)


Phương trình trạng thái, nguyên lý I của nhiệt động lực học, các chu trình, nguyên lý II của nhiệt động lực học, Entropy, phương pháp hàm nhiệt độnglực học, nhiệt động lực học về một số hệ vật lý, nguyên lý III của nhiệt động lực học, lý thuyết nhiệt động lực học về căn bằng và sự chuyển pha.

Trong mỗi phần có các mục tóm tắt lý thuyết, các đề bài, lời giỉa hướng dẫn và đáp số. Mục tóm tắt lý thuyết nhằm giúp sinhv iên nhớ những khái niệm chính của vấn đề và các công thức căn bản để giải toán nhiệt động lực học. Các đề bài được phân loại thành các bài dành cho sinh viên ở mức độ trung bình và khá. Trong mục lời giải, một số bài được trình bày chi tiết nhằm giúp cho sinh viên tự tìm hiểu được những vấn đề khó khi thiếu sự chỉ dẫn trực tiếp của giáo viên. Một số bài chỉ có chỉ dẫn hoặc đáp số để sinh viên luyện tập thêm vì cách giải của bài này tương tự các bài đã giải chi tiết.

Các bài tập trong cuốn sách này nhằm giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn nội dung vật lý của lý thuyết nhiệt động lực học cũng như giúp cho sinh viên tập vận dụng kiến thức lý thuyết thu được để giải quyết một số vấn đề vật lý cụ thể.

NỘI DUNG:

Chương 1: phương trình trạng thái
Chương 2: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
Chương 3: Các chu trình
Chương 4: Nguyên lý thứ hia của nhiệt động lực học
Chương 5: Entropy
Chương 6: Phương pháp hàm nhiệt động lực học
Chương 7: Nhiệt động lực học về một số hệ vật lý
Chương 8: Nguyên lý III của nhiệt động lực học
Chương 9: Lý thuyết nhiệt động lực học về cân bằng
Chương 10: Sự chuyển pha.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: