TÀI LIỆU - Hướng dẫn thực hiện đồ án Động cơ đốt trong


Phấn 1 LỰA CHỌN THÔNG SỐ VÀ PHƯƠNG ÁN

1.1. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA ĐỘNG CƠ
1.2. TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH CHÁY
1.2.1. LOẠI NHIÊN LIỆU
1.2.2. BUỒNG ĐỐT
1.2.3. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU

1.3. HỆ THỐNG NẠP - XẢ
1.4. HỆ THỐNG LÀM MÁT
1.5. HỆ THỐNG BÔI TRƠN
1.6. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
( Nội dung các mục 1.2  1.6 :
-  Sơ đồ cấu tạo
- Nguyên  lí hoạt động
- Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng )
1.7. ĐỘNG CƠ MẪU

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: