TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA BẮP NĂNG SUẤT 1400 LÍT TRÊN NGÀY


Sữa bắp là một sản phẩm giàu dinh dưỡng, được chế biến chủ yếu từ bắp ngọt tươi, xuất hiện trong những năm gần đây ở nhiều nước Châu á như Trung quốc, Thái lan,... Sữa bắp có dạng dịch sữa đóng chai, đóng hộp hoặc ở dạng bột. Quy trình sản xuất gồm những công đoạn chủ yếu như: nghiền bắp hạt tươi, lọc lấy dịch, gia nhiệt có bổ sung các chất nhũ hoá, đồng hoá áp lực cao, đóng hộp, thanh trùng và làm nguội sản phẩm. Ở Trung quốc, nhiều nghiên cứu đã sử dụng các nguyên liệu khác như lạc, đỗ tương, sữa bột,... dùng phối trộn để tạo sản phẩm có giá trị cảm quan và dinh dưỡng cao, phù hợp cho người bệnh, người già và trẻ nhỏ. Sản phẩm sữa ngô của công ty IWA (Thái lan)đã sử dụng thiết bị thanh trùng UHT (Ultra high temperature) tạo sản phẩm sữa bắp có hương vị tự nhiên và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm lên 180 ngày.NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN...................................................................................................1
1.1. Khái quát đề tài.......................................................................................................................1
1.2. Nguyên liệu.............................................................................................................................. 2
1.2.1. Bắp....................................................................................................................................... 2
1.2.2 Sữa tươi............................................................................................................................... 7
1.2.3. Nước.................................................................................................................................... 7
1.2.4. Đường............................................................................................................................... 15
1.2.5. Phụ gia và hương liệu................................................................................................16
1.3. Sản phẩm sữa bắp............................................................................................................. 21
1.3.1. Chỉ tiêu hóa lý................................................................................................................21
1.3.2. Chỉ tiêu hóa học............................................................................................................21
1.3.3. Chỉ tiêu vi sinh...............................................................................................................21
1.3.4. Chỉ tiêu hóa sinh...........................................................................................................21
1.3.5. Chỉ tiêu cảm quan........................................................................................................21
1.3.6. Bao bì................................................................................................................................ 21
1.3.7. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm........................................................22
CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ.........................................................................27
2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ..............................................................................................27
2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ...............................................................................28
2.2.1. Bắp nguyên liệu...........................................................................................................28
2.2.2. Làm sạch......................................................................................................................... 28
2.2.3. Tách hạt........................................................................................................................... 29
2.2.4. Nghiền ướt..................................................................................................................... 31
2.2.5. Ly tâm............................................................................................................................... 34
2.2.6. Lọc..................................................................................................................................... 35
2.2.7. Phối trộn......................................................................................................................... 36
2.2.8. Gia nhiệt.......................................................................................................................... 37
2.2.9. Đồng hóa......................................................................................................................... 39
2.2.10. Tiệt trùng..................................................................................................................... 41
2.2.11. Rót hộp, bài khí, bảo ôn.........................................................................................42
CHƯƠNG 3. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT.................................................................44
3.1. Kế hoạch sản xuất của nhà máy..................................................................................44
3.1.1. Bảng thu nhập số liệu về nguyên liệu...............................................................44
3.1.2. Bảng kế hoạch sản xuất..........................................................................................44
3.1.3. Bảng bố trí sản xuất..................................................................................................45
3.2. Tính cân bằng vật chất.....................................................................................................45
3.2.1. Tính nguyên liệu chính..............................................................................................45
3.2.2. Tính nguyên liệu phụ.................................................................................................51
SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN:.......................................................................................................53
CHƯƠNG 4. CÁC SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT......................................54
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................56

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: